Maria Beck-Friis Lundholm & Josefin Wasborg.

Engagerade medarbetare bidrar till en jämställd bransch

För att skapa en hållbar bransch präglad av jämställdhet behöver näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle arbeta tillsammans. Likaså behöver samtliga verksamheter se till sina egna medarbetare för att säkerställa att vi uppmuntrar och skapar förutsättningar för initiativ och engagemang.

- Ledningsgrupper och chefer är självklara aktörer i ett aktivt jämställdhetsarbete, men våra medarbetare utgör kärnan i hur vi bär frågan framåt. Vårt gemensamma engagemang är avgörande för att skapa en jämställd arbetsplats och bransch - att ta vara på engagemang och skapa förutsättningar för fortsatt arbete är ett av våra viktigaste uppdrag som ledare, säger Jessica Öberg, VD.

Combitech arbetar aktivt med mångfald och inkludering, där jämställdhet är ett av fokusområdena. Att stötta medarbetare som engagerar sig för en jämställd bransch är därför något självklart.

- Att ge våra medarbetare utrymme att uttrycka och aktivt arbeta för en mer jämställd bransch går helt i linje med vad Combitech står för. Deras engagemang är inte bara positivt för oss på Combitech, det ger också ringar på vattnet för våra kunder som får ta del av konsulter som törs och vill göra världen bättre. Ett jämställt samhälle, och en jämställd bransch, är något vi skapar tillsammans, säger Sebastian Carlsson, vice VD.

Vikten av en jämställd arbetsplats & bransch

Maria Beck-Friis Lundholm och Josefin Wasborg är två ingenjörer som arbetat på Combitech i snart två år, tillsammans har de nyligen engagerat sig för att bidra till en mer jämställd bransch.

- För mig är det självklart att kvinnor, män och icke-binära ska ha samma förutsättningar och möjligheter på jobbet. Det är viktigt att alla, inte bara chefer, bidrar till att skapa en jämställd och inkluderande arbetsplats. Det var inte länge sen jag själv tog mitt första kliv in i vår mansdominerade teknikbransch, och det var och är såklart en speciell upplevelse, säger Josefin.

Maria och Josefin deltog i början av mars i ett event för kvinnor och icke-binära ingenjörsstudenter. Där pratade de om Combitech som arbetsgivare och vägen in i teknikbranschen. 

- Det är otroligt givande att stötta andra i frågor om deras framtid i teknikbranschen, däribland kvinnor och icke-binära. Vi märker snabbt att det ger stor effekt att lyssna och dela med sig av egna erfarenheter. Jag var ju själv helt vilse i slutet av min studietid, och jag önskade att jag hade någon att prata med som förstod situationen jag var i. Det finns ett uppenbart behov av en ”aktiv skjuts” för att få fler kvinnor och icke-binära inkluderade i branschen, säger Maria.

Mångfald & inkludering på Combitech

Combitechs arbete med mångfald och inkludering lyfter jämställdhet som ett av fokusområdena. Målet är att nå minst 35% kvinnor i chefsposition och minst 30% kvinnor totalt före 2025. Just nu består företaget av 32% kvinnor i chefsposition och 24% kvinnor totalt - vilket visar att vi fortfarande har en bit kvar att gå.

- Framtiden ser ljus ut, men det krävs fortfarande aktiva beslut och medvetna sätt att arbeta för att nå dit vi vill. Våra medarbetares engagemang utgör en fantastisk bas för vårt fortsatta arbete – de ger energi och motivation för att skapa fler förutsättningar för att vi alla ska kunna bidra till en mer jämställd bransch. Vi måste ta vara på och aktivt förvalta våra medarbetares engagemang för att på sikt skapa en jämställd bransch, avslutar Stina Svensson.