Sara Öhrvall var keynote speaker på Combitech Techxperience Day 2016

Dominoeffekten - Sara Öhrvall tänker steget bortom dagens digitalisering

Det står idag klart för de flesta att den digitala transformationen kommer att påverka nästan alla branscher, men i olika takt. Sara Öhrvall är medgrundare och rådgivare på konsultföretaget Mindmill Network efter många år som Bonniers digitaliseringsexpert. Hon hävdar att även branscher som till synes ligger sent i processen kan påverkas snabbare än vad de själva kanske inser. Att i det läget stå utan en digitaliseringsstrategi kan stå ett företag dyrt.

– När en bransch digitaliseras så påverkas flera andra branscher i andra eller tredje hand. Det kan ske antingen genom att nya möjligheter skapas eller genom försämrade förutsättningar, konstaterar Sara Öhrvall.

Ett exempel kan vara införandet av autonoma fordon. När bilarna är tillräckligt bra på att köra själva behövs inte förarna längre. Då kan bilarna åka till verkstaden för service på egen hand. Det innebär i sin tur att verkstäderna inte behöver ligga i direkt anslutning till städerna, på dyr mark. Samma sak gäller tvättställen, tankstationer och annan service som bilen sköter lika bra utan föraren på plats.

– Med de utökade möjligheterna växer också en ny affärsmodell fram, där många människor kan dela på en bil eller en andel i en större bilpark. Bilarnas utnyttjande kan då maximeras och tiden på parkeringsplats i väntan på en transport blir minimal. Det i sin tur betyder att behovet av parkeringsplatser minskar kraftigt, vilket leder till frågan: vad ska vi göra med utrymmet som frigörs i städerna? I vissa fall kan det röra sig om ganska stora, centrala ytor.

Jättechans för dem som tänker i flera led

Om man tar resonemanget ytterligare ett steg framåt så blir konsekvenserna ännu större. Med autonoma fordon blir bilolyckorna betydligt färre. Det avlastar akutsjukvården och sjukhusen kan ägna sig åt annat. Pressen på sjukvårdspersonalen minskar och behovet av kostsamma läkare minskar i den här delen av sjukvården.

– Och det stannar inte där, konstaterar Sara Öhrvall. Avsevärt färre bilolyckor innebär även att försäkringsbranschen måste tänka om och förändra sina affärskoncept. Vi kanske i framtiden får betala för våra försäkringar på ett annat sätt, om det nu ens är självklart att de gamla försäkringsbolagen är med i matchen.
På det här sättet går det att resonera inom område efter område. Teknikrevolutionen sker inom ett område, men det är först när man ser följdeffekterna inom helt andra områden som man förstår vidden av det som sker.

– För dem som förstår detta finns en jättechans idag att positionera sig inför framtiden. Vinnare blir de som har en förmåga att tänka i flera led.
Börja med en digital strategi!
Baksidan av myntet är förstås att konsekvenserna kan bli allvarliga för företag eller branscher som inte ens insett att de kommer att påverkas.

– Här har Sverige ett problem, konstaterar Sara Öhrvall. Ungefär 40 procent av företagen i Sverige har idag inte ens en digital strategi. Hur ska de då kunna veta hur de påverkas av digitaliseringen? Det är inte bara det att de inte vet vilken väg de ska gå, de har inte ens en kartbild.
Sara Öhrvalls råd blir därför att skaffa en digital strategi oavsett om du tror att du i ett tidigt skede påverkas av den digitala omvandlingen eller inte.

– Ett annat vanligt fel är att man lägger ansvaret på en IT-chef eller liknande. De som lyckas med sin digitala transformation är de företagen där hela ledningsgruppen tar ett ansvar och engagerar sig i omvandlingen av företaget. För det är det som det handlar om. Att digitalisera en del av företaget räcker inte långt, exempelvis att enbart införa automatiserad lagerhållning.

Genomslag i hela företaget

Det är när hela företaget tar sig an digitaliseringen som man får full effekt. När allt ifrån affärsmodell till utveckling, inköp, produktion, lagerhållning, marknadsföring och försäljning tillsammans bildar en digital transformation. Med ett mindre projekt inom ett avgränsat område riskerar man istället att cementera det man redan har.

– Särskilt viktigt är det att se över affärsmodellen. Den måste inte bara ta hänsyn till en digitaliserad värld, den måste också klara av att hantera en mer snabbrörlig omvärld. Det i sin tur innebär att vi måste ha mer agila, flexibla organisationer som klarar av att förändras snabbare. Tidigare har vi varit vana vid att hantera nya teknikområden, nu sker förändringarna på tvären, rakt över organisationen.
Till och med enskilda tjänster som i sig inte digitaliseras kan påverkas av att andra tjänster och produkter förändras. En sorts bumerangeffekt där digitaliseringen av en tjänst slår tillbaka på den egna organisationen och tvingar till nytänkande inom fler områden.

Återuppfinna det fysiska mötet

– Ta exempelvis bank- och finansvärlden. De flesta anledningarna som förr fanns till att gå till en banklokal har flyttat över till appar idag. Det gör att de få gånger vi faktiskt har ett fysiskt möte med en representant för banken så är kraven mycket högre. Vi har ansträngt oss för att gå in i något och har stora sociala förväntningar. Här tror jag att vi kommer att få se en utveckling framöver. Det finns ett behov från båda håll av att återuppfinna det fysiska mötet. 

Därför handlar den digitala transformationen inte bara om att automatisera ett avgränsat flöde, utan om ett helt nytt sätt att tänka för hela företaget.

– Nyckeln till den digitala strategin är ofta att tänka på slutanvändaren, sammanfattar Sara Öhrvall. Hur kan vi etablera en dialog med slutanvändaren och skapa en loop av feedback och utveckling? Hur kan vi med våra produkter eller tjänster tillföra ett värde inte bara en gång eller två gånger, utan varje dag för våra slutanvändare? Det företag som inte för de här resonemangen riskerar att vara borta om några år. Om inte som en direkt följd av digitaliseringen vi ser idag, så av dominoeffekterna som kan vara långt mer dramatiska.

Sara Öhrvall är Co-Founder och senior Advisor på Mindmill Network. Twitter: handle @saraohrvall.