Digitalisering: en av nycklarna till fossilfrihet

En färdplan till ett Fossilfritt Sverige har överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Bakom färdplanen står mer än 40 företag från IT-konsultbranschen, varav Combitech är ett av dem.

- IT-konsultbranschen har stora möjligheter, och stort ansvar, för att minska samhällets miljöpåverkan och bidra till uppfyllnad av Parisavtalets klimatmål. Våra digitaliseringsprojekt ihop med bland annat gruvindustrin har potential att minska hela Sveriges totala utsläpp med flera procent – det är därför naturligt att vi står bakom vår bransch färdplan, kommenterar Combitechs VD Hans Torin.

Färdplanen tydliggör hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar. Combitech har bidragit som en del av referensgruppen vid framtagningen av färdplanen.

Visionen är att Sverige som första välfärdsland ska bli fossilfritt till år 2045 och genom export av innovativa lösningar har bidragit till den nödvändiga minskningen av koldioxidutsläpp som krävs för att inte överstiga en global temperaturhöjning om 1,5 °C. 

I färdplanen uppmanar branschen tillsammans regeringen att vidta följande sju åtgärder:

  • Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition
  • Uppdatera regleringsbreven med krav på digitala lågenergistrategier
  • Uppmuntra rapportering av Scope 4/avoided emissions som synliggör digitaliseringens potential att bidra till att företag blir leverantörer av fossilfria lösningar
  • Tillsätt snabbutredning om öppna data som stöd för global hållbarhet
  • Klargör ansvar för digitalisering och hållbarhet inom varje departement
  • Tillsätt resurser för ett nationellt kunskapslyft
  • Etablera ”Testbäddszoner” för hållbar digital transformation

Läs mer om punkterna och resonemangen bakom dem beskrivs detaljerat i Färdplanen här.

- Rätt använd kan digitaliseringen leda till systemskiften som drastiskt minskar utsläppen. Nu gäller det att politikerna skapar rätt förutsättningar som möjliggör nya affärsmodeller och ser till att kraften i digitaliseringen utnyttjas på ett optimalt sätt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Digitaliseringskonsulterna förbinder sig själva att:

  • Minst halvera branschens energianvändning till 2030, med ambitionen att nå nollutsläpp innan 2045 i linje med låg-energi-scenariot som FN:s klimatpanel IPCC lyft fram i sin senaste rapport
  • Enas om miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.
  • Enas om ett ramverk för att kunna redovisa positiva och negativa bidrag. (scope 1-4, inklusive avoided emissions)

Branschkollegor som tillsammans färdigställt och skrivit under färdplanen:
Acando, Accenture, Accigo AB, Advania Sverige, Antrop AB, ayond AB, B3 Consulting Group AB, Berge Consulting AB, Capgemini Sverige AB, Cartina AB, CGI Sverige AB, Combitech, Cybercom Group AB, Eicorn AB, Etteplan AB, Implement Consulting Group, IRM, jayway, Knightec AB, Knowit, Netlight, Prevas AB, Proact IT Sweden AB, R2M, Semcon AB, Sigma IT Consulting, Softronic AB, Sopra Steria Sweden AB, Sweco Position AB, Sylog Sverige AB, Tieto, Tritech Technology AB och Usify AB.