På bilden syns ett virtuellt stoppljus inne i fordonet. Det är en del av DRIWS - ett säkerhetshöjande system från Combitech för att undvika kollision mellan markbundna fordon och flygfarkoster. Foto: Carl Thorén, Cawat film

Digitalisering och automation på flygplatser

Digitalisering och säkerhet är en ”röd tråd” i flera av de projekt Combitech är verksamma i. Nyligen avslutades ett forskningsprojekt där vi varit med och undersökt möjligheterna med automation och digitalisering på flygplatser med fokus på säkerhet, effektivitet och hållbarhet.

Combitech har under två års tid varit en av aktörerna i forskningsprojektet AVAP (Automated Vehicles for Airports).  Syftet med projektet var att visa hur fordonsautomation kan bidra till minskade kostnader och effektivare drift för mindre och medelstora flygplatser. Det handlade om lösningar och system för flygplatsövervakning och underhåll, till exempel autonom gräsklippning, snöröjning och friktionsmätning. I september 2019 demonstrerades lösningarna för kunder och intressenter, läs pressmeddelandet för mer information.

I AVAP användes en vidareutveckling av Combitechs systemlösning DRIWS (Digital Runway Incursion Warning System) som idag primärt finns för att undvika olyckor på start- och landningsbanan. Systemet används även för att effektivisera verksamheten på flygfältet, särskilt vid dålig sikt. Den utvecklade versionen av DRIWS nyttjades i AVAP för att koppla samman och övervaka autonoma fordon och farkoster, från olika leverantörer, i ett centralt system.

- Vi har hela tiden sett möjligheter med DRIWS som kontinuerligt utvecklas för att möta kundkrav och säkerställa att lösningen är användbar i framtiden. Eftersom autonoma fordon kommer att finnas på flygplatser i en nära framtid ser vi det naturligt att våra system och plattformar är med och leder teknikutvecklingen, säger Patrik Jonsson på Combitech och som varit engagerad i projektet.

Forskningsprojektet AVAP startade våren 2018 och avslutades senhösten 2019, det har finansierats av Trafikverket. Projektägare är Luftfartsverket (LFV) och testarenan finns på Örnsköldsviks flygplats (OER). Andra projektdeltagare är: RISE, Mittuniversitet, Swedavia, Semcon, Husqvarna, FlyPulse och Combitech.

Film om forskningsprojektet

Se en film om forskningsprojektet AVAP, som är framtagen inom projektet.

Klicka i filmen för att den ska spela upp.

Mer information om DRIWS

Läs en artikel och se en film om hur DRIWS används på flygplatsen i Luleå.