Uppkopplade läsplattor ersätter behovet av traditionella ritningar, vilket sparar tid och kostnader för användaren.

Digitalisering av byggbranschen

Företaget Proyk har en lösning som digitaliserar hanteringen av byggnadsritningar. Uppkopplade läsplattor ersätter traditionella ritningar, vilket sparar tid och kostnader för användaren.

Idag trycks många byggritningar på papper, vilket gör dem svåra att hitta och besvärliga att bära med sig. Det krävs också mycket administration när en ritning uppdateras och då måste tryckas på nytt. Här ser företaget Proyk en möjlighet till förändring genom att använda ett digitaliserat arbetssätt. Målet är att göra ritningsunderlagen mobila och tillgängliga ute på bygget genom att använda uppkopplade läsplattor, som är speciellt utvecklade för arbetsmiljön på byggarbetsplatser.

Proyk vände sig till Combitech som har erfarenhet av att utveckla denna typ av uppkopplade helhetslösningar, där enheterna utvecklas från grunden och kopplas upp mot en molnbaserad lösning.

- Vi har utvecklat enheter som uppdateras trådlöst, vilket innebär att alla inblandade kan ta del av den senast reviderade versionen, säger David Skyborn, sälj- och marknadschef på Combitech.

Klicka här för att se en film om Proyk.