Ett utsnitt ur den strategiska dialogplattformen. Den är visualiserad av företaget Usify.

Dialog och samskapande i Crossways Växjö

Värdeskapande innovationer uppstår inte av en slump – de är ett resultat av att medvetet ifrågasätta och anlägga flera perspektiv. Det handlar om att skapa ett samspel mellan olika människor, kompetenser och verksamheter. Cecilia Unell, verksamhetsutvecklare och innovationsledare på Combitech, berättar om hur Crossways Växjö arbetat för att engagera olika aktörer i att forma en gemensam visuell målbild och färdplan för projektet.

Crossways Växjö har sedan starten karakteriserats av ett medvetet ifrågasättande och mångfacetterat samarbete. När Skanska beslöt att delta i den tävling Växjö kommun utlyst kring de första kvarteren i området Bäckaslöv valde man medvetet att inte enbart utgå från den egna kompetensen och erfarenheten. Istället skapade man tillsammans med Södra, Combitech och andra aktörer ett partnerskap där alla bidrar med olika perspektiv på samhällsutveckling. I samarbete med Växjö kommun tog projektet fram en vision om att skapa en klimatsmart mötesplats där såväl medborgare som privata och offentliga aktörer kan utbyta kunskaper och utvecklas in i framtiden. 

För att tillföra perspektiv och utforska önskemål hos medborgare och aktörer gjordes ett 30-tal djupintervjuer med olika intressenter. Intervjuerna gav Crossways Växjö en förståelse för gemensamma behov, utmaningar och möjligheter för den nya stadsdelen. Med utgångspunkt i intervjuerna genomfördes även workshops tillsammans med ett trettiotal aktörer som på olika sätt ville vara med och driva utvecklingen. Aktörerna kom från såväl det privata näringslivet som offentlig sektor och akademi, från olika branscher samt från stora och små organisationer. 

En gemensam dialogplattform 

Under workshoparna utformade deltagarna gemensamt en målbild för den nya stadsdelen. För att utveckla Crossways Växjö mot detta mål utmejslades även en övergripande plan genom att deltagarna skapade en berättelse som levandegör målet och vägen dit. Berättelsen illustrerades i en så kallad dialogplattform som visualiserar nuläget (var projektet står idag) och det önskade läget (dit projektet ska) samt resan däremellan (från nuläge till önskat läge). Workshoparna genomfördes i samarbete med företaget Usify som även visualiserade resultatet.

Berättelsen använder Vilhelm Mobergs utvandrarepos som en analogi; Likt Karl-Oskar och Kristina vill vi förändra vår framtid, men medan de såg sig tvungna att utvandra till Amerika för att skapa sig en bättre framtid, har vi möjlighet att skapa vår framtid på plats. Likväl ger vi oss ut på en resa – en förändringsresa med en hållbar framtid som mål. 

Vänligen se den strategiska plattformen som en möjliggörare som lyfter lösningar och innovation, som kräver ett engagemang och strategi för att realiseras.

Samverkansgruppen – en viktig del i att nå målet  

Som ett första steg i förändringsresan har projektet nu etablerat en samverkansgrupp. Denna håller ihop helheten, med visionen som ledstjärna, och agerar som en katalysator för olika lösningar. Flera av lösningarna identifierades under workshoparna som svar på de behov som framkom under djupintervjuerna. Kontakta gärna Senadin Alisic, affärsutvecklare och digitaliseringsrådgivare på Combitech, för mer information kring samverkansgruppen och dess arbete. Under ”Kontakt” på Crossways Växjös webbplats finns fler kontaktpersoner, om du blir nyfiken på samarbetet.

Länkar till samarbetspartners och information:

Denna artikel publicerades först på Crossways Växjös webbplats.