Länk till högupplöst version av bilden finns längst ned på sidan.

Design thinking i alltfler tunga projekt

Någonting har hänt i tunga styrelser, ledningar och förvaltningar inom svensk industri och offentlig sektor. Fler och fler aktörer börjar på allvar inse att de måste ändra sina strukturer och att det krävs ett helt annat sätt att jobba med samarbetspartners.

Den fjärde industriella revolutionen är här, och den femte kryper allt närmare; framför oss väntar ett digitalt paradigmskifte av ibland ofattbart komplex karaktär. Det är i denna digitala mix av ångest och hänryckning som fler och fler får upp ögonen för att Design Thinking kan bli nyckeln till ett framgångsrikt angreppssätt.

Människor, maskiner, kompetenser, logistiksystem, HR och produkter kommunicerar och samarbetar med varandra i realtid. För att skapa dessa digitala ekosystem måste vi vara snabbare, mer agila och hitta nya sätt att ta till oss digitaliseringen. Att använda Design Thinking kan då bli avgörande. Det handlar om att närma sig komplexa problem och utveckla innovativa lösningar med en ny, kreativ metod. Där ingår ofta en strategisk dialogplattform, med en visuell bild som innehåller ett antal komponenter. 

- Konkret är workshops en av metoderna som vi använder. Observationer är en annan. I våra workshops möts olika människor från olika discipliner eller olika företag eller organisationer på lika villkor för att skapa en gemensam visuell bild av problematiken i projektet, berättar Bjarte Bugge, vd på Usify som samarbetar med Combitech i projekt där Design Thinking har varit en framgångsrik metod. 

Design Thinking blev en förlösande filosofi

I SUM-projektet kring framtidens gruva, där LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo gått samman i ett partnerskap, var en av utmaningarna att hitta en gemensam kommunikation kring visionen. Fem stora tunga företag som ska samarbeta kring ett invecklat digitalt projekt är inte helt självklart. I denna process blev Design Thinking en förlösande metod. Alla förstod och var med på resan. Enkla bilder på till exempel hus och båtar, eller flygplan, användes som verktyg, en stor canvas på 5 fem meter sträcktes ut på sammanträdesbordet och alla fick bidra och vara en del av förankringen. 

- I all sin enkelhet var det genialiskt för att få oss att lösa problemen, hitta en samsyn och få fatt i synergierna. Samtidigt blev det plötsligt möjligt att förhålla sig till helheten, utan att komplexiteten försvann, säger Magnus Björk som är managementkonsult på Combitech. 

Människa och dialog i centrum

Combitech kan erbjuda projektstöd från ax till limpa i stora samverkansprocesser där hela flödet från teknik, plattformar och människa ryms. Många olika expertiser ska ofta förenas för att lösa upp knutarna. Det handlar om maskiner och mekaniska områden, men också om uppkoppling, produkt- och tjänsteerbjudanden. Det krävs en helt ny typ av samarbete i dessa digitala ekosystem, där parterna kopplar ihop system och verksamheter. En viktig del är fokus på dataflöden och datakvalitet för att alla ska kunna förstå situationen och kunna agera på informationen. Samtidigt blir det allt mer tydligt att det är människan och den mänskliga dialogen som måste stå i centrum för att projekten ska lyckas. Innovationskraften från en större grupp människor med varierande kompetens och bakgrund krävs för att lösa utmaningarna 

Magnus Björk menar att bolag och organisationer måste börja tänka bredare än vad som gjorts tidigare. Genom att anamma ett öppet angreppssätt som det Design Thinking erbjuder, kan industrin och den offentliga sektorn bli rustade för framtiden. 

- Jag är övertygad om att framtiden tillhör de företag och verksamheter som vågar omvärdera sin affär och hittar nya former för samverkan och samarbete, avslutar Magnus Björk. 

Högupplöst canvas hittar du HÄR.