Combitech utvecklar både människor och teknik

För Combitech är kompetens och lärande strategiskt. Kunskap och erfarenhet är det vi lever på och därför måste den utvecklas och förvaltas på bästa sätt. I det moderna digitala samhället, när den tekniska utvecklingen går allt snabbare, är detta viktigare än någonsin.

Combitech driver sedan 20 år tillbaka en unik typ av utbildningsprogram som syftar till att förmedla, utveckla och fördjupa praktiskt yrkeskunnande – kunskap som ligger bortom generella teoretiska modeller och formler.

Programmen når längre än vad traditionella utbildningar någonsin kan göra, dels genom att utveckla deltagarnas erfarenhetsbaserade tysta kunskap, dels genom att förse dem med verktyg för ett livslångt lärande i en ständigt föränderlig värld. Därmed lägger programmen också grunden för en lärande organisation.

- Vi är stolta över att vara ett kunskapsföretag och vill gärna fortsätta vara det. Med det menar vi inte bara att vi kan mycket, utan också att vi hela tiden strävar efter att höja vår kunskapsnivå. Det är så vi förvaltar vårt värde och hjälper våra kunder till framgång, menar Jonas Eklund, utbildningschef på Combitech.

Combitech Talent Program (CTP)

Det mest uppmärksammade programmet är Combitech Talent Program (CTP). Det riktar sig till unga talanger som är nya i yrkeslivet. Under två års tid går deltagarna utvalda kurser inom teknik, ledarskap och affärsmannaskap. Parallellt med detta genomförs parvis sparring och coachning, samt en serie dialogseminarier på olika teman från arbetslivet. Det ger dem inte bara stöd i det dagliga arbetet, utan främst möjlighet att reflektera över och utveckla sina erfarenheter från det praktiska arbete man utför. Genom detta blir de produktiva snabbare.

- På två år bygger deltagarna i CTP upp en erfarenhet motsvarande ungefär det dubbla, förklarar Jan Sjunnesson, senior konsult inom förändringsledning och ledarskap, som har forskat om yrkeskunnande och utvecklat programmet.

Att programmet fungerar bekräftas av deltagarna. My Ljungberg, gick själv CTP under 2011-2012, och arbetar numera som chef i Combitechs säljorganisation.

- Jag hade inte kommit igång så snabbt som jag gjorde utan CTP. Dessutom fick jag en chans att utveckla fler sidor hos mig själv än det tekniska kunnande som jag hade med mig från skolan. Att vara ingenjör handlar inte bara om teknik utan lika mycket om människor, konstaterar My Ljungberg.

Erfarenhetsutveckling för erfarna yrkesmänniskor

För dem med erfarenhet från många års yrkesliv finns program med inriktning mot olika yrkeskategorier, exempelvis projektledare, konsulter, chefer och systemarkitekter. För deltagarna i dessa program handlar det främst om att träna förmågan att hantera svåra och ofta oväntade situationer och dilemman. Sådana som saknar på förhand givna eller enkla lösningar. Programmen genomförs som en serie dialogseminarier under nio månader med teman anpassade för respektive yrkeskategori. De olika programmen har utvecklats succesivt och blivit allt mer populära.

- Under 2017 har vi genomfört sex olika erfarenhetsutvecklingsprogram, med både egna anställda och kunder som deltagare. Dessutom har CTP haft nio aktiva klasser, några har startat och några har examinerats med nöjda medarbetare, summar Jan Sjunnesson fjolåret.

Technology with a purpose

I syfte att bättre möta den pågående digitala transformationens krav och förutsättningar kommer ett program med inriktning mot digitalisering att startas under andra halvåret av 2018.

- Vi vill skapa en bredare förståelse för vad den moderna digitala tekniken innebär och vilka aspekter man måste ta i beaktande för ett hållbart och tryggt digitalt samhälle, avslöjar Anders Sandblad, senior konsult och dialogseminarieledare på Combitech, som varit med och utvecklat programmet. Anders fortsätter;

- Med digitalisering kan vi bli bättre på att lösa våra samhällsutmaningar. Den stora utmaningen är hur vi får digitala system och yrkesmänniskor att samverka på bästa sätt. I programmet bygger vi en bred kunskap om modern digital teknik och en djup insikt om yrkeskunnande. Vi blir skickligare på att se var gränsen för maskinens lämplighet går i varje specifikt fall. Programmet går därför under namnet Technology with a purpose.

För mer information

Läs mer om Combitech Talent Program (CTP) och hitta kontaktpersoner här.

Vill du veta mer om programmet Technology with a purpose kontakta gärna Anders Sandblad, se kontaktkort till höger om artikeln.

Är du nyfiken på hur Combitech arbetar kring kompetensutveckling? Läs mer här.