Combitech utbildar unga i cybersäkerhet

Combitech engagerar sig i den digitala skolan, Höstlovsskolan #290CyberSecurity, som riktar sig till unga i hela Sverige som går i årskurs åtta till första året på gymnasiet. Cybersäkerhetsexperter från företaget kommer att hålla i en föreläsning och workshop. Lovskolan hålls under vecka 44 och syftar till att sprida kunskap om cybersäkerhet men också öka intresset för teknik.

Lovveckan är en del av initiativet ”Är du säker? #290CyberSecurity” som vänder sig till skolelever och handlar om att sprida kunskap, så att unga lär sig skapa säkra vanor på nätet. Det är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Combitech är ett av de medverkande företagen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar initiativet med uppdragsmedel.

– En av de stora utmaningarna inom cybersäkerhet idag är bristen på kompetens och resurser. Vi behöver därför alla hjälpas åt att få fler engagerade och intresserade. Men det handlar också om att höja säkerhetsmedvetenheten hos unga, så att de kan undvika de risker de exponeras för på nätet, säger Johan Thulin, Cyber Security-expert på Combitech och engagerad föreläsare i initiativet.

Läs mer om lovveckan här.