Combitech medverkar i Mötesplats samhällssäkerhet

Mötesplats samhällsäkerhet är en kombinerad mässa och konferens där deltagare och representanter från företag och organisationer kan nätverka och presentera praktiska lösningar för ett säkrare och tryggare Sverige. I Combitechs monter fokuserar vi i år på stöd för dig som arbetar med hemliga uppgifter.

- Vår långa och nära relation med försvaret bygger på ömsesidig förståelse för vikten av hög säkerhet och sekretess. Den här inställningen har vi med oss även i våra uppdrag inom samhällsskydd och beredskap som går ut på att hjälpa offentliga och privata organisationer att förebygga problem i händelse av till exempel hot, naturkatastrofer eller cyberattacker, berättar Hans Torin, vd Combitech

"Hemligrum" i montern

I årets monter delar Combitech med sig av sin kunskap kring avlyssning och svepning av rum. På plats finns konsulter med expertkunskaper inom svepning, civilt försvar, totalförsvar, storskalig utrymning, kriskommunikation och krisberedskap, sambands- och verksamhetsledning, cybersäkerhet och säkerhetsklassning.

- Säkra mötesrum är en av alla de saker vi hjälper våra kunder med. I montern kommer det finnas ett så kallat ”hemligrum” där besökarna kan lära sig om olika avlyssningsmetoder, buggsvepning och säkerhetsklassning av dokument, berättar Jonas Raber, affärsområdeschef Risk and Resilience på Combitech.

Program

19 november

Informationssäkerhetskultur och ökad medvetenhet
Kl. 13.30-14.30, SEMINARIUM B1
Pernilla Rönn, divisionschef Cyber Security på Combitech, medverkar i en programpunkt för att presentera hur en organisation kan arbeta metodiskt för att identifiera skyddsvärd information i sitt informationsflöde.

Workshop ”Hur säkerställer man att en lokal inte är avlyssnad?”
Kl. 11.00 respektive kl. 15.00 i Combitechs monter E:05
Combitechs avlyssningsexpert Johan Östlund föreläser kring svepning och hur man ska tänka kring risker för avlyssning samt förevisar hur man sveper lokaler. Vilka krav ställs och hur möter man dessa? Vilka standarder finns på området och kan dessa användas för att påvisa kravuppfyllnad?

20 november

Workshop "Kommunal förmåga till civilt försvar"
Kl. 11.15-12.15, WORKSHOP F5
Thomas Eneström, expert inom civilt försvar på Combitech, leder en workshop om hur kommunerna kan påbörja sitt arbeta med att utveckla sin förmåga till civilt försvar.

Workshop ”Hur säkerställer man att en lokal inte är avlyssnad?”
Kl. 10.00 respektive kl. 14.00 i Combitechs monter E:05
Combitechs avlyssningsexpert Johan Östlund föreläser kring svepning och hur man ska tänka kring risker för avlyssning samt förevisar hur man sveper lokaler. Vilka krav ställs och hur möter man dessa? Vilka standarder finns på området och kan dessa användas för att påvisa kravuppfyllnad?

Tid och plats

Datum: 19-20 november 2019

Tid: från kl 9.00 (se detaljerat program för Mötesplats samhällssäkerhet)

Plats: Kistamässan, monter E:05

Varmt välkommen!