Combitech levererar till Max IV-laboratoriet

Combitech är med och bidrar till Max IV-laboratoriet i Lund och den spännande forskning som bedrivs där. Det handlar om en leverans av specialutvecklad utrustning.

Combitechs enhet RadioDesign har, med Lunds universitet som beställare, byggt 50 stycken specialutvecklade elektrometrar till MAX IV-laboratoriet i Lund. Ytterligare 25 stycken, av högspänningstyp, har också levererats.

MAX IV-laboratoriet är, med Lunds universitet som värduniversitet, ett svenskt nationellt laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus. Anläggningen invigdes i juni 2016 och bedöms, fullt utbyggd, årligen kunna ta emot mer än 2000 nationella och internationella forskare. Aktuella forskningsområden finns bland annat inom områdena materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi.

Det är Combitechs enhet RadioDesign som levererat elektrometrarna. Enheten har en bakgrund av att ta fram specialkomponenter, likaså finns erfarenhet och kunskap att utveckla komponenter i mindre serier.

- I teamet som arbetat med projektet finns projektledare, inköpare, konstruktörer och montörer. Det som gjort leveransen framgångsrik är att vi tillsammans hittat lösningar. Det har varit ett roligt pussel att få alla bitar på plats och spännande att få vara involverade i arbetet kring Max IV-laboratoriet, säger Johan Tenggren, konsultenhetschef och ansvarig för leveransen på Combitech.

Mäta synkrotronljus

Genom att i laboratoriet sätta fart på elektroner så de närmar sig ljusets hastighet och med hjälp av magneter böja deras bana, får man elektronerna att avge ett intensivt ljus. Det kallas för synkrotronljus. Ljuset leds ut via strålrör till forskningsstationer där olika experiment sker. För att kunna ta reda på var strålen av synkrotronljus befinner sig i rören placeras mätinstrument ut, som i sin tur genererar en svag ström baserad på strålens position. För att kunna mäta denna ström behövs ett antal elektrometrar och det är dessa elektrometrar som tillverkats av Combitech.

Combitech har fått mersmak

RadioDesign-teamet och Combitech ser gärna fler, liknande projekt framåt. Vill du veta mer eller har några idéer kontakta gärna Peter Koinberg (se kontaktkortet).

- Genom detta uppdrag bidrar vi till att skapa intressanta mötesplatser och förutsättningar för forskning. Det är roligt att få vara en del av det. Jag ser att det finns flera möjligheter för oss på Combitech att bidra mer inom svensk och internationell forskningsrelaterad verksamhet framöver och det känns spännande, säger Peter Koinberg, affärsområdeschef på Combitech.

På bilden:
Bakre raden från vänster: Johan Tenggren, Nils Keutel, Anders Wigh och Fredrik Schultz. Främre raden från vänster: Peter Koinberg och Johan Stenberg.