Combitech medverkar under Almedalsveckan 2023.

Combitech i Almedalen 2023

För att bygga ett motståndskraftigt samhälle och konkurrenskraftiga verksamheter behöver vi ställa om, stärka beredskapen och tillsammans hitta nya vägar framåt. Vi står inför en uppgift som ingen aktör kan lösa ensam och det är bråttom. Combitech medverkar under Almedalsveckan 2023 för att lyfta upp dessa frågor på agendan. Det behövs en bred samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och andra engagerade samhällsaktörer.

Vi på Combitech kommer att prata om återuppbyggnaden av totalförsvaret, lyfta säkerhets- och beredskapsfrågan samt cybersäkerhet men också den digitala omställningen i samhället och industrin. Våra medarbetare deltar i olika seminarium, nätverk och samtal. Vi kommer också träffa flera av våra samarbetspartners och kunder för att fördjupa och utveckla dialoger. Utöver det arrangerar vi ett eget seminarium tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) den 28 juni, där vår nyligen genomförda Totalförsvarsrapport är i fokus. 

Almedalsveckan pågår under 27 juni till 1 juli, 2023. Combitechs medverkan kommer uppdateras kontinuerligt i denna text. På plats finns följande combitechare:

  • Jessica Öberg, vd
  • Mikael Krusenberg, chef Security Solutions
  • Johan Gunnarsson, CTO
  • Olle Ytterberg, sakkunnig totalförsvar
  • Kajsa Helmbring, sakkunnig totalförsvar
  • Anna Sigurdsson Schedin, kommunikationsstrateg

Öppna programpunkter

Onsdagen den 28 juni

Torsdagen den 29 juni

  • Jessica Öberg, vd Combitech, deltar i juryarbetet för utmärkelsen och priset ”Techarenan Challenge - Industrins pris”.
    Det delas ut genom Techarenan. Jessica träffar nominerade företag och tar del av deras verksamhet. Priset tilldelas Nordens främsta startup och tillväxtbolag inom industrin. Läs mer om Techarenan Challenge.