Combitech fortsätter att vara en av Sveriges Bästa Arbetsgivare!

Igår släppte Employer Branding-företaget Universum sin årliga ranking "Sveriges bästa arbetsgivare" där anställda betygsätter sin arbetsgivare. Combitech fortsätter vara i topp 30 av Sveriges bästa arbetsgivare och rankas på plats 21 av 102 stora företag!

- Det är fantastiskt att se rankningen! Combitech fortsätter att vara bland de 30 bästa arbetsgivarna i Sverige, en placering som vi har lyckats behålla under de senaste åren - något som vi inte tar för givet. Det är extra glädjande att se vår höga ranking när det gäller balans mellan arbete och vardag, anställningstrygghet och möjlighet till kompetensutveckling, säger Jessica Öberg, VD.

Combitechs investering i människor och kultur

Combitechs fortsatta framgångar kan härledas till en prioriterad och långlivad investering i människor och kultur – ett område som måste få ännu mer fokus under de kommande åren.

- Vi bryr oss om varandra och vet att på Combitech är det vi anställda och vår gemensamma kompetens som är kärnan i vår verksamhet. Förra året var ett annorlunda år på grund av pandemin och vi tvingades bli än mer innovativa och digitala för att hålla kontakten med varandra. Vi lärde oss mycket och utvecklade vår förmåga att kommunicera med varandra på distans. Vi ska fortsätta använda och utveckla den förmågan för ett hållbart arbetsliv, och en fortsatt fantastisk kultur, säger Jessica Öberg.

Under de senaste åren har Combitech också investerat än mer i Diversity & Inclusion, med målet att det ska genomsyra ledarskapskriterier, medarbetarkriterier och i slutändan hela företagets kultur.

- Vårt mål är att skapa en stark, positiv och hållbar företagskultur, där alla känner sig sedda och trygga på sin arbetsplats, vi vill ha en kultur där vi anammar varandras olikheter. Detta är ett kontinuerligt och pågående arbete där vi hela tiden måste vara nyfikna på och medvetna om hur organisationen utvecklas, säger Magnus Bäck, HR-chef.

Högre rankning bland kvinnor

Combitechs resultat visar att kvinnor rankar Combitech som arbetsgivare högre än vad män gör. På en skala från 1 till 10 ger kvinnor betyget 8,2, medan män ger Combitech betyget 7,2.

- Det är väldigt kul att se att vårt totala betyg är 7,5, vilket är högre än den genomsnittliga rankningen i hela undersökningen! I vår mansdominerade bransch är det intressant att se att kvinnor uppskattar Combitech i något högre grad än vad manliga kollegor gör. Jag tror det kan vara ett tecken på att vårt arbete med mångfald och inkludering uppmärksammas, ger effekt och spelar en viktig roll for oss som arbetar här. Vi vill att alla ska känna sig inkluderade och välkomna, säger Jessica Öberg.