Combitech ansluter till Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I våras undertecknades och överlämnades digitaliseringskonsultbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen.

- Färdplanen är resultatet av ett gediget arbete och där Combitech aktivt deltagit som en del av referensgruppen, säger Patrik Johansson, miljöchef på Combitech. Därför var det naturligt att även ställa sig bakom deklarationen att vi aktivt arbetar för att Sverige och vi själva ska bli fossilfria senast år 2045. 

Det är ett viktigt mål att Sverige som första välfärdsland ska bli fossilfria. Sverige har en stor potential att påverka andra länders utsläpp på ett positivt sätt. Detta bland annat genom export av innovativa och effektiva lösningar, samt genom att visa fördelarna med om ställningen till ett fossilfritt samhälle och ett tydligt ledarskap i klimatpolitiken.

Utöver miljö är även ekonomi ett viktigt skäl till att uppnå fossilfrihet, samt att kunna göra sig oberoende av energikällor från andra nationer. Combitech tillhör nu den växande mängden bolag, kommuner och landsting som ska bidra till landets mål om att bli fossilfria och koldioxidneutrala. Vilka andra bolag som står bakom deklarationen och mer information om initiativet, som drivs på uppdrag av Regeringen och inom Regeringskansliet, finner ni på >>Fossilfritt-Sverige_aktörer​ ​ 

- Vi kan själva bidra till att minska vårt fossilberoende och uppnå Combitechs miljömål, säger Patrik Johansson. Några enkla knep är att välja tåget framför bil eller flyg samt att välja en fossilfri bil för arbetspendling och bilresor nödvändiga i tjänsten.

Om Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Om färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad.

Färdplanerna identifierar också hinder på vägen och innehåller förslag till beslutsfattare på hur arbetet för att nå målen kan underlättas från myndigheter och politiskt håll.

Arbetet med färdplanerna har letts av branschföreningar eller enskilda företag och ska till sitt upplägg vara inkluderande så att de har en bred förankring i branschen.

Tretton färdplaner har redan överlämnats till regeringen fler är under framtagning.