ChargeNode – Supersmart och skalbar laddteknik för elbilsladdning

Fler och fler väljer att köra elbil. Men i takt med att elbilarna blir allt fler ökar också laddbehovet vid parkeringar. ChargeNode har utvecklat och patentsökt en innovativ laddteknik som möjliggör storskalig elbilsladdning utan att man behöver sätta laddstolpar vid varje p-plats. Vi på Combitech hjälpte ChargeNode att utveckla både mjukvara och mobilapp för smart styrning av deras supersmarta laddteknik. Resultatet blev ett världsunikt laddsystem för elbilsladdning.

Vi behövde hjälp med att utveckla mjukvarudelen i vår lösning och fick då kontakt med Combitech via Innovatum Startup i Trollhättan, säger Kristian Sandahl, grundare och VD på ChargeNode.

Combitechs team samarbetade nära ChargeNode och utvecklade mjukvara och mobilapp för slutanvändaren.

Det här har varit ett fantastiskt roligt projekt, som verkligen bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi har utvecklat ett riktigt smart system som styr och optimerar laddning, både utifrån antalet bilar, parkeringstid, önskat laddbehov och batterikapacitet, berättar Rickard Nord på Comibtech.

Vår laddteknik innebär förenklat att flera bilar delar på en fastighets tillgängliga laddeffekt. Ett smart och uppkopplat laddskåp fördelar laddning till inkopplade bilar och endast ladduttag placeras vid varje p-plats. Som användare anger man bara avresetid i vår app och sedan tillser vårt system att bilen får önskad mängd laddning. Vår laddteknik gör att vi kan elektrifiera betydligt fler parkeringsplatser jämfört med användning av traditionella laddstolpar, och på så sätt bidrar vi till samhällets omställning till att köra på el, förklarar Kristian Sandahl.