Cem Zero - ett projekt för att minska koldioxidutsläpp

Combitech bidrar i projekt för att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med fem procent

Cem Zero, är ett samarbete mellan Cementa och Vattenfall med målsättningen kring elektrifierad cementtillverkning med målsättningen att släppa ut noll koldioxid år 2030.  Det motsvarar en utsläppsminskning på cirka fem procent av Sveriges totala utsläpp. Cement tillverkas genom upphettning av kalksten med kol. En av de elektriskt baserade värmningstekniker som studeras är mikrovågsvärmning, där Combitech bidrar med kompetens.

För att uppnå ett energieffektivt mikrovärmningssystem behöver man kunskap om materialets förmåga att absorbera mikrovågsenergi, materialets geometri och processflöde, berättar Christoffer Eeek som är affärsutvecklare på Combitech.

De beräkningar Combitech har gjort visar att det är möjligt att använda mikrovågsvärmning vid cementtillverkning, men att det är temperaturberoende. Combitech fortsätter med studier för att bidra med kompetens kring mikrovågsvärmning till projektet.

Här kan du läsa mer om projektet Cem Zero.