Barents Rescue Event Week har nyligen genomförts. Joanna Davis och Carina Forslind, rådgivare inom krisberedskap på Combitech, medverkade.

Fotograf: Johan Ylitalo. Grafik: Barents Rescue 2019, MSB

Barents Rescue – en veckas övning i krishantering för 700 personer

Barents Rescue Event Week är med cirka 700 deltagare en av de största civila internationella krisövningar som genomförts. Med syftet en fredlig och stabil utveckling i Barentsregionen gick övningen av stapeln i Kiruna mellan den 23-27 september. Joanna Davis och Carina Forslind, rådgivare inom krisberedskap på Combitech, var en del av övningsorganisationen med ansvar bland annat för den mycket omfattande logistiken samt högnivåbesöken.

Värdskapet för Barents Rescue 2019 låg hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och är en aktivitet i det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet 2017-2019. Generaldirektör Dan Eliasson var tillsammans med landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten värdar på plats i Kiruna. En rad aktiviteter genomfördes under Event Week. Förutom praktisk träning och fältövningar för insatspersonal hölls seminarier, workshops och utbildningar.

Internationell samverkan och omfattande logistik

Planeringsarbetet inför Barents Rescue innebar mycket samverkan och nätverkande mellan aktörer i de fyra medlemsländerna.

- När det gäller internationella kontakter, och kontakter med andra aktörer i Sverige, krävs en större insats än vanligt för att skapa relationer och en fungerande arbetsprocess eftersom det är aktörer som inte arbetar tillsammans i vardagen. Man måste bygga upp en systematik för hur man ska jobba i övningsorganisationen, berättar Joanna Davis, rådgivare inom krisberedskap på Combitech.

Inför övningen byggdes ett flertal olika övningsplatser upp i Kiruna med omnejd, där de svenska aktörerna tillsammans med sina kolleger från Norge, Finland och Ryssland skulle öva. Det innebar ett omfattande logistikarbete.

Högnivåbesökare i eget VIP-program

Carina Forslind hade bland annat ansvaret för att planera och säkerställa genomförandet av högnivåbesök i form av Barents Rescue VIP-program. I VIP-programmet deltog bland andra ministrar från de nordiska länderna och generaldirektörer från olika myndigheter som alla har en viktig roll inom krisberedskapen. Därutöver rikspolischefer från Sverige och Norge liksom statssekreterare och rätts- och expeditionschefer.

- Bara VIP-programmet omfattade mer än 70 personer. Rollen ställde höga krav på stor administrativ kunskap, hög flexibilitet, lösningsorientering och att under stressade förhållanden vara lyhörd och att leverera utan någon längre startsträcka, säger Carina Forslind, rådgivare inom krisberedskap på Combitech.

Se film från övningen

Filmen är framtagen av MSB och skildrar Barents Rescue Event Week 2019.