”Utan Tech-intresserade flickor idag – inga framtida kvinnor inom Tech”

Det är i ung ålder som intresse för teknik skapas, och vi måste lägga basen för tjejer. Det menar Ida Lidholt som nyligen utsågs till Årets IT-kvinna i Linnéregionen 2022, en utnämning som syftar till att lyfta fram och premiera kvinnliga förebilder inom branschen i syfte att få fler kvinnor att intressera sig för teknik. Bakom initiativet står Digitri, och tävlingen stöttas av Combitech tillsammans med flera stora företag.

”Det var tuff konkurrens med fantastiska finalister, och om jag ska gissa varför just jag vann så tror jag att vi stack ut som ett e-sport-bolag och visade att Tech-branschen är bred. E-sport är en annorlunda sida av branschen och jag har nog tagit en ganska okonventionell väg in”, säger Ida. Ida är ägare och VD för Smålands Spelhall och delägare i European Speedrunner Assembly (ESA) och det är främst i hennes engagemang inom ESA och e-sporten som hon möter och arbetar mycket med unga. Här drivs hon av att skapa en säker fysisk och digital miljö i och för de plattformar och event som verksamheterna erbjuder, och inom e-sporten ser hon att vuxenvärlden inte känner till de risker som finns.

”E-sporten är på inget sätt unik jämfört med den övriga digitala miljön; kommentarsfält och andra forum är i många fall väldigt hårda och potentiellt farliga. Inom e-sport lämnas barn ofta ensamma att spela, och föräldrarna sitter inte med som de gör på till exempel en fysisk fotbollsmatch”, säger Ida. Även om leverantörer av plattformar och event kan bidra mycket till säkerhet och inkludering genom olika tekniska lösningar så har vuxna ett stort ansvar, menar hon.

E-sport som inkörsport till Tech - även för kvinnor

För att få unga att intressera sig för teknik tror Ida att näringslivet behöver samverka med e-sporten. Genom att finnas på plats och marknadsföra sitt bolag mot unga som uppenbarligen har ett teknikintresse så tror hon att unga, både killar och tjejer, kan förstå och koppla ihop att deras intresse kan leda till ett jobb i framtiden.

För att locka fler kvinnor till IT- och teknikbranschen tror Ida att företagen bör prata om den stora bredden av yrken som faktiskt finns och hur man jobbar för en bra och inkluderande arbetsmiljö, men också visar att det redan finns många duktiga kvinnor inom företaget eller branschen.

Patrick Hedin är Vice President & Head of Division Technical Information Solutions Combitech. Han berättade i den här intervjun om bakgrunden till Combitechs engagemang i Årets IT-kvinna. Patrick tillägger:  ”IT-branschen är mansdominerad och det finns behov av en större diversifiering. Inom Combitech arbetar vi aktivt med Diversity & Inclusion som en del av utvecklandet av vår företagskultur eftersom vi ser att det har stor betydelse för våra medarbetare men också för att det är helt nödvändig för att lösa det kompetensunderskott som finns idag och som riskerar att bli ännu större. Enligt flera rapporter kommer det inom teknikbranschen att saknas ca 70 000 personer 2024, och bara knappt 30 % av alla som är verksamma inom Tech idag är kvinnor. Det finns alltså en enorm potential och många anledningar att jobba med de här frågorna. Uppmärksamheten kring Idas utmärkelse och hennes insatser visar att det här välkomnas av branschen och det vore såklart roligt att se fler liknande initiativ framöver.”

Combitech Mentorskap

I och med utmärkelsen kommer Ida Lidholt att få ett mentorskap i Combitechs regi under 2023. Mentorskapet syftar till att bidra till både personlig och professionell utveckling och kan omfatta alltifrån ledarskap, teknik, affärs- och kompetensutveckling i ett IT-bolag.

”Jag ser jättemycket fram emot att lära mig mer om de här områdena från ett så stort bolag som Combitech. De senaste åren har jag jobbat i mindre bolag med andra perspektiv och jag tror att det här kommer vara enormt utvecklande på ett personligt plan”, avslutar Ida.

Combitech hade även en nominerad kandidat i tävlingen, My Rosengren. My arbetar som systemutvecklare på AO System i Växjö där hon designar och utvecklar lösningar för samlade lägesbilder. My är en förebild för många och hon arbetar för att inspirera och få fler att arbeta inom IT-branschen bland annat genom sitt engagemang i studentgruppen.