Tips för att förbättra säkerheten kring Operational Technology

Allt fler cyberattacker sker mot produktions- och distributionsmiljöer inom tillverknings- och processindustrier och mot olika former av kritisk infrastruktur. En utmaning är att det ofta finns teknik, utrustning och maskinparker med varierande ålder och förutsättningar som nu ska kopplas upp. Combitech delar med sig av tips till dig som vill utveckla och förstärka verksamhetens säkerhet kring Operational Technology (OT).

Lista för att utveckla OT-säkerheten:

1. Titta igenom och planera säkerheten tillsammans med de som berörs. Använd de regelverk, lagar och föreskrifter som finns inom branschen och säkerhetsområdet som stöd. 

2. Ta fram en tydlig plan och direktiv för verksamheten. 

3. Gör riskanalyser kontinuerligt och avsätt en budget för förändringar över tid. Inom tillverknings- och processindustrier kan flera förändringar vara kostsamma. Följ planen succesivt och tänk långsiktigt. 

4. Skapa en struktur- och arbetsfördelning för OT-säkerheten. Utse gärna en OT-säkerhetsansvarig. 

5. Skapa ett tydligt samarbete inom verksamheten. IT-organisationen och OT-organisationen har flera gemensamma beröringspunkter och bör samverka. Reflektera gärna kring var ansvarsgränserna går.

6. Skapa en överblick över leverantörskedjorna, externa resurser och samarbetspartners. Styr sakta och medvetet upp arbetet.

7. Utbilda er och verksamheten.  

8. Om möjligheten finns, ta gärna in erfarna och kunniga personer som kontinuerligt kan stötta i processen.

Läs mer om hur Combitech kan hjälpa verksamheter med OT-säkerhet