79 kurser i nya utbildningskatalogen

Combitechs kurskatalog årgång 2017/2018 finns nu ute. I årets katalog erbjuder vi kurser i allt från Data Insights till IT-säkerhet och additive manufacturing.

-I år innehåller katalogen inte färre än 79 olika kurser. Vi har ett flexibelt upplägg och kan erbjuda allt ifrån enskilda, schemalagda kurser till skräddarsydda kurser på plats i kundens lokaler,  beroende på vilket behov den enskilda medarbetaren och/eller företaget har, säger Jonas Eklund, utbildningschef på Combitech.

Sedan Combitech i början av året blev majoritetsägare i norska Watchom kan vi nu också erbjuda deras kurser till våra kunder. De har ett stort utbud av utbildning i informationssäkerhet, både för chefer och tekniker. Dessutom har de flera kurser inom GDPR, EU:s nya personuppgiftslag som införs nästa år.

Det som gör kursverksamheten speciell på Combitech är att vi kan erbjuda en kombination av tekniska och verksamhetsnära utbildningar, som har en stark förankring i verkligheten. Våra utbildare är våra egna konsulter som arbetar inom de områden de i undervisar i. Teori varvas med praktisk erfarenhet från konsultens vardag.

-Som kursledare väver jag ihop teori och övningar med mina egna erfarenheter från fem år i en agil organisation genom storytelling. Nyckeln till att vara en bra kursledare är att vara förberedd, tydlig, saklig, hålla en röd tråd, se varje deltagare och tillgodose deras förväntningar. Ja, så som jag själv skulle vilja ha det om jag skulle gå kursen, säger Carina Hult Berenyi, kursledare för "Scrum i praktiken".

I årets katalog finns flera nyheter som "Öppen data i praktiken", Additive Manufacturing for Managers" och "FMV-projekt - Anskaffning och vidmakthållande".

Ta del av hela utbudet på www.combitech.se/utbildning.