5 frågor och svar om kontinuitetshantering

Hur minskar du och kollegorna konsekvenserna för verksamheten vid störningar och avbrott? I artikeln berättar vi om hur du kan arbeta med kontinuitetshantering.

Vad är kontinuitetshantering?

Kontinuitetshantering hjälper dig och verksamheten att minska konsekvenserna vid störning eller avbrott.

Hur kan kontinuitetshantering hjälpa verksamheten?

Kontinuitetshantering skyddar och skapar en robust miljö för verksamheten. Det kan till exempel vara viktigt för en kommun att äldreboenden har personal som kan arbeta i influensatider, att skolor kan bedriva verksamhet vid en pandemi samt att IT-leveranser finns tillgängliga för att planera och beställa försörjningsmaterial och så vidare. Inom näringslivet kan det vara att ett företag kan leverera sina tjänster och produkter till sina kunder.

Att skapa en systematik är särskilt viktigt vid en långvarig störning eller avbrott, som Coronaviruset är ett exempel på. Kontinuitetshantering är en välbeprövad metodik för att minska konsekvenserna och upprätthålla verksamhetens förmåga.

Vi har ingen kontinuitetshantering. Vad kan vi göra nu?

Det är aldrig för sent att börja.

Kontinuitetshantering är ett arbetssätt som säkerställer att verksamheten kan driva sin kritiska verksamhet på tolerabel nivå, oavsett vilka störningar som inträffar.

Metodiken bygger på att:

  • Identifiera vilka processer eller aktiviteter som är kritiska för att verksamheten ska kunna fungera och leverera tjänster och/eller produkter.
  • Om dessa processer eller aktiviteter stannar av någon anledning, bedöm hur länge kan de stå still innan det blir kritiskt för verksamheten och leveransen. Bedöm hur sannolikt det är samt vad konsekvensen blir om det inträffar.
  • Finns det någon alternativ lösning idag? Om inte påbörja arbetet med att skapa en strategi för återställning eller alternativa lösningar.
  • Vad är kostnaden om inte utlovad leverans av tjänst sker enligt kontrakt eller avtal? Detta är viktigt för att kunna jämföra avbrottskostnader med de investeringar som kan behövas för att bygga upp en kontinuitet i verksamheten.

Vi har redan en etablerad kontinuitetshanteringsprocess, räcker det?

Om ni redan har en kontinuitetshanteringsprocess ger det goda möjligheter att klara störningar och avbrott.

Se till att planerna är uppdaterade. Gå igenom rutiner, kontakta leverantörer för att säkerställa att de har fortsatt förmåga samt identifiera behov av ytterligare resurser och rutiner.

Säkerställ att er kontinuitetshantering omfattar pandemi-scenario med liknande konsekvenser som Coronaviruset, om inte komplettera med den informationen.

Finns det något särskilt att tänka på i sin kontinuitetshantering med anledning av en pandemi?

Det finns ett par områden som är viktiga:

  • Säkerställ bemanning. Har ni till exempel planering för bortfall av 50 procent av medarbetarna? Har ni rutiner för att minska smittspridning?
  • Identifiera eventuella nyckelpersoner som är kritiska resurser när det gäller att hantera och underhålla era IT-tjänster och IT-infrastruktur. En lösning kan vara att till exempel nyckelpersoner skriver ned sina viktiga kunskaper så att någon annan kan sköta deras uppgifter om de blir sjuka. Om två personer har samma nyckelkompetens, dela på dem så att de inte arbetar tillsammans eller på samma skift och så vidare.
  • Säkerställ att avtal fortfarande gäller. Se över eventuellt behov av nya (tillfälliga) avtal. När det gäller näringslivet kan en åtgärd vara att teckna försäkringar för att minska konsekvenser.
  • Vid pågående samhällsstörningar kan risken för IT- och informationssäkerhetshot öka, till exempel hackare och informationspåverkan. Ändrade arbetsvanor som distansarbete kan också ställa ökade krav. Se till att ert IT- och informationssäkerhetsarbete ses över och förstärk där det finns behov.

Fullt upp? Vi på Combitech har lång erfarenhet av att ge stöd i kontinuitetshantering. Kontakta oss, så kan vi hjälpa dig.