Skolungdomar informeras om cybersäkerhet

Hur får vi unga mer säkerhetsmedvetna på nätet och samtidigt väcker intresse för informationssäkerhet? Combitech är engagerade i initiativet ”Är du säker? #290CyberSecurity” som vänder sig till skolelever.

Projektet ”Är du säker? #290CyberSecurity” handlar om att sprida kunskap så att elever tidigt lär sig skapa säkra vanor på nätet. Det är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar med uppdragsmedel.

Utbildningsmaterialet består av föreläsningar (under pandemin online), övningar och diskussionsfrågor. Materialet är speciellt framtaget för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet och därmed anpassat för elever i olika åldrar och med olika förkunskaper.

- En av de stora utmaningarna inom cybersäkerhet idag är bristen på kompetens och resurser. Vi behöver därför alla hjälpas åt att få fler engagerade i och intresserade av detta spännande område. Att väcka intresse i tidig ålder är väldigt positivt, både för att på sikt rekrytera till branschen men också för att höja säkerhetsmedvetenheten hos unga som exponeras för både möjligheter och risker på nätet, säger Pernilla Rönn, chef för Cyber Security på Combitech.

Film för att sprida information om initiativet

Combitech har flertalet volontärer som registrerat sig som föreläsare. Det är medarbetare som finns i Stockholm, Göteborg, Linköping, Luleå och Växjö. I filmen nedan medverkar två av dem – Pernilla Rönn, chef för Cyber Security, och Johan Thulin, cybersäkerhetsexpert.

Läs mer om initiativet, ”Är du säker? #290CyberSecurity”.

Se filmen genom att klicka i bilden nedan.