Ytterligare ett kvartal med rekordresultat för Combitech

Den nordiska lösnings- och konsultpartnern Combitech lämnar sin kvartalsrapport för april-juni 2021. Rapporten visar på ett kraftigt ökat resultat första halvåret, jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången är fortsatt hög och såväl försäljning som rörelsemarginal ökar. Det gör att Combitech ser ett fortsatt stort behov av att rekrytera.

‒ Vi har ännu ett starkt kvartal bakom oss. Rörelseresultatet för första halvåret har ökat med 36 %. Med den positiva utvecklingen ser vi ett fortsatt stort behov av att rekrytera på alla våra orter, trots att vi i början av juli tog emot 230 nya medarbetare, säger Jessica Öberg, som tillträdde som vd för Combitech den 1 juli i år.

Det stora samhällsfokuset på säkerhetsfrågor och Totalförsvarets återuppbyggnad i kombination med en fortsatt stor efterfrågan från industriföretag som vill ta nästa steg i Industri 4.0, har bidragit till ökade försäljningsintäkter och det starka resultatet.

VIKTIGA HÄNDELSER APRIL-JUNI 2021

  • Under perioden tecknade Combitech avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom Konsulttjänst stöd till aktörer inom samverkan och ledning vid samhällsstörning
  • Combitech har tecknat samarbetsavtal med BAE Systems Hägglunds. Avtalet, som är på 10 år, innebär att Combitech blir exklusiv partner inom bland annat digital transformation och modellbaserad utveckling. BAE Systems Hägglunds medarbetare får också möjlighet att arbeta i uppdrag hos Combitech för att kompetensutveckla sig.
  • Combitech har blivit tilldelat medel från Microsofts globala initiativ ”AI for Earth” som stöd till Combitechs arbete med Skogsstyrelsen. Syftet med satsningen är att vidareutveckla en AI-lösning för att upptäcka skadeangrepp tidigt och göra tekniken tillgänglig för andra verksamheter.
  • Combitech har inlett ett nytt samarbete med det amerikanska mjukvaruföretaget iBASEt, som bland annat tillhandahåller systemlösningar för produktion och underhåll som tex Manufacturing Execution System (MES).
  • Combitechs åtaganden inom cyber security har ökat, bland annat med flera nya avtal kring SOC, Security Operations Centre.
  • Under det andra kvartalet 2021 har Combitech tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet inom framför allt IT-tjänster och informationssäkerhet.
  • Under perioden har Combitechs åtaganden inom totalförsvaret, både det civila och militära ökat.

Nyckeltal, januari-juni 2021

Orderläge

Orderingången första halvåret var 1477 MSEK, vilket är i nivå med första halvåret 2020 (1493 MSEK).

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1440 MSEK, en ökning med 8,4 procent jämfört med samma period 2020 (1329 MSEK).

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 137 MSEK, vilket är en ökning med 35,6 % jämfört med föregående år (101 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent, jämfört med 7,6 procent 2020.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet var 135 MSEK, jämfört med 482 MSEK första halvåret 2020. Det stora kassaflödet första halvåret 2020 påverkades av tillfälligt betalningsanstånd från staten om 230 MSEK med anledning av Covid-19.

För ytterligare information

Åsa Scherling, Kommunikations- och marknadschef, Combitech

Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.com

Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB

Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com

Om Combitech

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 2100 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Technologywith a purpose, helt enkelt! Läs mer på www.combitech.se

Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.