En autonom båt i Västerviks skärgård. Fotograf: Thor Balkhed, Linköpings universitet

WASP Industry Days 2022

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) samlar under några dagar i september akademi och industri för att diskutera samarbete och forskning, med fokus på Artificiell intelligens (AI). Combitech deltar i konferensen den 20 september i Norrköping och har ett engagemang i de fältstudier som genomförs den 21-22 i september i Västerviks skärgård.

Under dagarna samlar forskningsarenan Public Safety (WARA-PS) inom WASP aktörer såsom Linköpings universitet, Saab, Combitech, Ericsson, Axis Communications, Swedish Maritime Robotics Centre och Sjöräddningssällskapet för att följa ett scenario där autonoma båtar och drönare söker igenom skärgården efter olycksdrabbade personer. Arbetet är en del av forskningen som adresserar frågor kring hur artificiell intelligens (AI) och autonoma system kan undsätta personer i vatten och svår terräng.

Ett fiktivt räddningsscenario i skarp miljö

Båtar, drönare och markfordon är anslutna till en ledningscentral där mänskliga operatörer dirigerar och följer uppdraget via ett ledningssystem för att söka av vatten- och landområden. Kameror, sensorer och mjukvara observerar fynd. Operatörerna ser i realtid alla objekt som markerats och kan då kommendera exempelvis en drönare att ta sig närmare för en grundligare undersökning. 

– I scenariot tittar vi på hur tekniken kan hjälpa oss upptäcka sådant som det mänskliga ögat har svårt att se. Målet är att längre fram kunna utrusta farkosterna med mer autonomi. Till exempel att drönare kan bära mer intelligens och söka efter människor på egen hand för att sedan automatiskt kommendera in resurser, allt för att snabba upp sökförloppet. Men för att det ska bli verklighet krävs mer forskning och samarbete. Vi kommer tillsammans behöva ta ställning till nya frågor och utmaningar, berättar Jesper Tordenlid, Project Manager WARA PS och verksamhetsutvecklare på Saab och Combitech.

Ett tjugotal forskningsarbeten ingår i det som visas live under demonstrationen och tillhörande utställning. Projekten berör till exempel datorseende, bildigenkänning, autonom förflyttning, positionering och kommunikation. 

För mer information:

Ta del av pressmeddelande och pressinbjudan

Kort information om evenemanget

Besök webbsajten för forskningsprojektet WASP

Läs en artikel om WARA-PS Demonstration Week 2021