På Combitech hjälper vi våra kunder att växa på alla plan.

Vunnet ramavtal med fokus på hållbart ledar- och medarbetarskap

Karlstads kommun tecknar ramavtal med Combitech inom tjänster för att utveckla arbetsgrupper som stöd för verksamheten att arbeta mot gemensamma mål.

Ett övergripande mål är att Karlstads kommun ska verka för ett långt och hållbart arbetsliv med goda förutsättningar för ett hållbart ledar- och medarbetarskap med syfte att klara kompetensutmaningen både på kort och lång sikt. Centralt för arbetet är att attrahera, engagera, utveckla och behålla rätt kompetens. I ramavtalet är Combitech en av fyra upphandlade leverantörer som bedömts ha bäst förutsättningar att stötta kommunens förvaltningar och ingående parter. Avtalet gäller i två år, från 1 september 2021, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

 Förändring genomsyrar verksamheter idag. Det kan vara behovet av ökad digitalisering, omställning i samband med en förändrad samhällssituation eller omprioritering av resurser. Det ställer krav på kommunikation och reflektion. Det ska bli spännande att bidra och stötta i arbetet med grupputveckling och till det relevant ledarutveckling. Vi är glada över det vunna ramavtalet och ser fram emot att få arbeta med Karlstads kommun, säger Niklas Hedlund, chef för affärsområde IT på Combitech.

Vid mer intresse för vad Combitech kan hjälpa till med:

Vår webbsida om teamutveckling.

Vår webbsida om ledarskap.