Uppkopplat mätinstrument stärker global brottsbekämpning

Lundaföretaget Serstech lanserade i fjol ett handhållet instrument som identifierar exempelvis droger och andra kemikaliska ämnen. Nu har Combitech på uppdrag av Serstech utvecklat en molnlösning som gör det möjligt att upptäcka samband mellan mätresultat. Något som kan stärka det globala samarbetet mot organiserad brottslighet.

Den spektrometer som Serstech har utvecklat använder inbyggda databaser för att känna igen över 9 000 kemikalier, allt från läkemedel till sprängmedel, miljögifter och narkotika.

Combitech har till Serstech utvecklat en unik systemlösning som kopplar upp alla instrument från Serstech så att användarna – till exempel inom tull, polis, militär och räddningstjänst – kan hantera sina instrument och dela mätresultat med varandra. Lösningen, som redan visas för kunder i sin första version, gör det möjligt att upptäcka samband mellan olika mätresultat.

- Om en viss substans upptäcks på en ort gör systemet denna information tillgänglig i alla enheter över hela världen. Det gör exempelvis att tullmyndigheter över hela världen kan kontrollera alla transporter från ett visst land eller speditör om det finns anledning till misstanke, säger Peter Höjerback, VD på Serstech.

Enbart i Europa upptäcktes 80 nya narkotikapreparat förra året. En annan fördel är därför att databasen ständigt uppdateras med nya identifierade substanser – något som är väsentligt för tull och polis i arbetet mot narkotikainförsel. Systemet gör det även möjligt att vid behov enkelt koppla in extern expertis för analys på distans av okända ämnen. Samma system kan användas för att säkra hanteringen av kemikalier inom industrin.

- En alltför snäv syn på kemikalier och mätinstrument gör att samhället utsätts för stora risker. Serstechs system ger en unik överblick, säger Theis Meggerle, affärsområdeschef på Combitech.

Utvecklingsarbetet med systemlösningen har pågått sedan 2014. Serstech kommer även efter lanseringen att med hjälp av Combitech vidareutveckla systemet efter kunders önskemål.

- Combitech har erfarenhet av att utveckla skalbara, säkra lösningar och de har levererat mot samma krävande målgrupper som vi riktar oss mot. Samtidigt arbetar Combitech även med mindre företag, inte bara storföretag och myndigheter, vilket var viktigt i vårt val av leverantör, säger Peter Höjerback.

Så fungerar mätinstrumentet

Serstech har utvecklat ett handhållet mätinstrument, en spektrometer, som använder laser för att mäta reflexen hos kemiska substanser. Varje substans ger en unik reflektion, ett ”molekylärt fingeravtryck”, som matchas mot den inbyggda databasen hos instrumentet. Instrumentet har även en inbyggd programguide som med ett knapptryck ger kunskap om ämnets egenskaper och hur det säkrast ska hanteras. För mer information se denna video eller besök www.serstech.com.