Svenska storföretag visar vägen till cirkulär ekonomi och smart materialhantering

En dammsugare helt av återvunnet material, en cirkulär biprodukt från pappers- och massaproduktion och nya flöden för elmotorer är några av resultaten som presenterades under årets upplaga av Circular Initiative. Tillsammans driver storföretag som ABB, Electrolux, Combitech, Stora Enso och Stena Recycling svensk industri mot en mer cirkulär ekonomi där material används och hanteras mer hållbart.

Circular Initiative är en samarbetsarena initierad av Stena Recycling där svenska storföretag samverkar och bidrar med sin expertis för att öka andelen cirkulära materialflöden. Genom gemensamma mål, innovation och teknisk utveckling samarbetar deltagarna i långsiktiga projekt. En gång per år samlas parterna och inbjudna gäster från svenskt näringsliv för kunskapsutbyte, diskussioner och presentationer av pågående och nya projekt.

Med anledning av covid-19 arrangerades Circular Initiative 2020 digitalt och närmare 400 representanter från olika delar av näringslivet deltog via länk.

- Det var första gången som vi arrangerade ett digitalt event av denna storlek och vi är mycket nöjda med resultatet. Många spännande framsteg har gjorts inom våra olika samarbetsprojekt och det är alltid kul att få dela med sig och diskutera med andra. Vi har fått mycket positiva återkopplingar och jag upplever att många lämnade eventet med både nya insikter och inspiration, säger Fredrik Pettersson, vd på Stena Recycling Sverige.

Circular Initiative 2020 bjöd på såväl projektpresentationer som paneldiskussion. I den sistnämnda deltog bland annat Jacob Wallenberg, styrelseordförande för Investor AB, som framhöll hur viktig slutkonsumenternas globala engagemang är för att bolag nu integrerar hållbarhet i affärsidén på riktigt, och hur snabbt detta förändrats de senaste åren.

Även professor Robin Teigland som bland annat forskar i cirkulär ekonomi medverkade och pratade om de många möjligheter till ett mer cirkulärt samhälle som nu blir verklighet, inte minst genom ett antal spännande projekt där havsplast identifieras och lyfts ut för att sedan återvinnas och förädlas med hjälp av bland annat grafen.

Många framgångsrika projekt

Combitech presenterade tillsammans med ABB ett nytt projekt som syftar till att göra dagens återvinningsprocesser mer effektiva. Målet är att få mer material att cirkulera genom att använda den senaste tekniken inom automation och digitalisering. Projektet är ett samarbete med Stena Recycling som delfinansieras av Vinnova. 

Ett av projekten som presenterades var en unik dammsugare från Electrolux. Prototypen är till 100 procent tillverkad av återvunnen plast och återanvända komponenter från kasserade elektriska konsumentprodukter. Prototypen är utvecklad i samarbete mellan Electrolux och Stena Recycling och en viktig lärdom är den höga grad av fullt fungerande komponenter som kasseras, och att återvinningsbarheten faktiskt avgörs redan när en produkt är i skisstadiet.

Stora Enso presenterade VersaLime, en cirkulär mineral och biprodukt från pappers- och massaproduktion. Denna kan exempelvis användas som komponent i lättbetong, cement och som hydrauliskt vägbindemedel. Bara i betongindustrin är behovet av kalksten cirka tre miljarder ton idag, vilket skulle kunna minska avsevärt med hjälp av cirkulära biprodukter som VersaLime.

ABB visade hur de arbetar för att reducera koldioxidutsläpp och göra industrin mer hållbar genom att erbjuda nya energieffektiva elmotorer och säkerställa att materialet i de gamla motorerna återvinns genom att samarbeta med Stena Recycling. Idag står elmotorer för cirka 40 % av Sveriges totala elkonsumtion, och genom digitalisering och smart övervakning kan över 90 % av motorernas komponenter återvinnas, samtidigt som energieffektiviteten förbättras.

Genom tekniksprång och nya samarbetsformer bidrar dessa och övriga projekt inom Circular Initiative till att förebygga avfall och ta bättre vara på avfall som uppstår.

Eventet Circular Initiative 2020 finns tillgängligt för media i sin helhet, via länk. Kontakta Jörgen Andersson, pressansvarig, för att få länken: jorgen.andersson@stenametall.se

Om Circular Initiative

  • Circular Initiative är en samarbetsarena där beslutsfattare träffas för att diskutera och utveckla konkreta åtgärder för fler cirkulära materialflöden inom svensk industri. Initiativet lanserades av Stena Recycling 2019. Investor, ABB, Combitech, Electrolux och Stora Enso är samarbetspartners sedan start och fler företag inom industrin välkomnas.
  • Samarbeten och projekt pågår året runt. En gång per år samlas representanter från deltagande företag för att presentera ett antal gemensamma projekt, såväl nya initiativ som utvecklingen och resultat av befintliga satsningar.
  • Första eventet ägde rum 2019. I år arrangerades Circular Initiative digitalt.
  • Bland årets talare fanns Ola Nilsson CXO/CTO på Electrolux, Noel Morrin EVP Sustainability, Stora Enso, Robin Teigland, professor i digitaliseringsledning vid Chalmers och Jacob Wallenberg, Investor AB:s ordförande. Moderator var Eva Hamilton, fd vd på SVT och styrelseproffs.

Läs mer om Circular Initiative: https://circularinitiative.stenarecycling.com