Svenska Kraftnät tecknar ramavtal med Combitech

Svenska kraftnäts ramavtalsupphandling ”konsulter inom beredskap och säkerhet” gav god utdelning för Combitech, som tecknat ramavtal inom totalt nio kategorier.

Combitech har tecknat ramavtal med Svenska kraftnät gällande konsulter inom beredskap och säkerhet. Avtalet gäller till och med 2016-12-31 med option på ytterligare 1 + 1 år.

Combitech tilldelades ramavtal inom totalt nio kategorier, vilket är fler är något annat företag i upphandlingen. De aktuella kategorierna är driftkommunikationer, utbildning/övning, Rakelimplementering och –täckning, krisberedskap, informationssäkerhet, IT- och SCADA-säkerhet, säkerhetsskydd och projektledare. 

– Vi ser fram emot att få stötta Svenska kraftnät inom dessa områden. Avtalet är ett kvitto på vår breda förmåga och långa erfarenhet av att stötta svenska myndigheter med frågor som rör säkerhet och beredskap. Vi ser att intresset för och behovet av tjänster inom detta område ständigt ökar och vi har i dagsläget ett hundratal konsulter specialiserade på säkerhet och beredskap, säger Pernilla Rönn, affärsområdeschef för informationssäkerhet på Combitech.

Combitech har under den senaste tiden haft framgång i flera viktiga ramavtalsupphandlingar inom säkerhets- och krisberedskapsområdet. Bland annat har ramavtal tecknats med Energimyndigheten kring trygg energiförsörjning, samt med fyra olika myndigheter (Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och LFV) som genomförde en gemensam upphandling av krisberedskapskonsulter för samverkansområdet Transport (SOTP).