Svenska bolag vidare i CRANEs europeiska upphandling för datadriven hälsovård

Combitech har tillsammans med Nordic Health Innovation och iGrant.io kvalificerat sig i den första upphandlingsrundan för det europeiska projektet CRANE som syftar till att stärka kroniskt sjuka patienters välbefinnande.

Ett svenskt konsortium bestående av Combitech, Nordic Health Innovation och iGrant.io har kvalificerat sig i den första upphandlingsrundan för CRANE, ett Horizon 2020 pre-commercial procurement (PCP)-projekt. Upphandlingen gäller en integrerad lösning med egenmonitorering med syfte att stärka kroniska patienters välbefinnande. Ett betydande steg mot utvecklingen av en smart och hållbar hälsovård.

“Att stödja samhället med industriell modern teknik är en central del i Combitechs arbete mot utvecklingen av ett hållbart samhälle och hälsovård. Det här är en viktig milstolpe”, säger Fredrik Tengel, säljchef Combitech.

Befolkningen blir allt äldre och i takt med det ökar behovet av hälsovård. CRANE tillgängliggör medborgarnas offentliga och personliga hälsodata automatiskt. Genom intelligent teknik genereras nya smarta och skräddarsydda insikter. Till skillnad från dagens system där informationen är samlad i silos och tillhandahålls av hälso- och sjukvård ger CRANE medborgarna kontroll över sina egna uppgifter och användningen av dem.

”Visionen om att genom teknik kunna bidra till en god och nära vård, utvecklad i glesbygd, för att kunna användas överallt var hela grunden till starten av vårt företag. Det är demokrati genom digitalisering och samverkan.”, säger Jonas Berggren, VD och medgrundare NHI.

Patienten kan själv kontrollera och dela sin data. Med patientens samtycke får vårdgivaren tillgång till patientens hälsodata och kan med hjälp av denna förbättra precisionen i behandlingar och medicinering utan att kompromissa med individens integritet.

"CRANE-projektet är en fantastisk möjlighet för oss att validera vår dataförmedlingstjänst i samband med att skapa det första europeiska hälsodatautrymmet samt introducera vår digitala plånboksteknologi i vården", säger Lotta Lundin, VD och medgrundare av iGrant.io.

För ytterligare information kontakta: 

Ulrica Matsers, kommunikations- och marknadschef, Combitech. Tel: +46 734-46 00 70,
E-post: ulrica.matsers@combitech.com

Fredrik Tengel, säljchef, Combitech.
Tel: +46 734-18 05 06, E-post: fredrik.tengel@combitech.com