Svensk-ukrainskt näringslivssamarbete för ökat erfarenhets- och kompetensutbyte

Combitech och Sigma Software i Ukraina ingår idag ett unikt samarbete där bolagen tillsammans kommer att arbeta för att dela insikter och kompetenser i högteknologiska projekt. Samverkan syftar till att stärka och utveckla svenska och ukrainska kompetenser inom komplexa system och säker systemintegration, vilket är både brådskande och angeläget för att klara industrins teknikomställning och samtidigt bibehålla robusthet och säkerhet.

Idag, tisdag den 28 november, ska Jessica Öberg, vd för Combitech, och Valery Krasovsky, vd för Sigma Software Group, underteckna ett avtal om ett långsiktigt samarbete. I samband med den formella signeringen, som äger rum i Stockholm, kommer bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell att hålla ett anförande.

Samverkan handlar om att dela teknisk kunskap i gemensamma projekt, men också om utbyte av medarbetarnas kompetens- och arbetslivserfarenhet inom ramen för projekt på det civila området. Ett speciellt fokus ligger inom området utveckling av komplexa system och säker systemintegration.

 Företagens roll i ett samhälle är mycket viktig och bidrar till länders ekonomi och utveckling. I detta samarbete med Sigma Software kommer vi på Combitech tillsammans med kunniga medarbetare i Ukraina bidra till att stärka båda våra länders ekonomier och kunskaper inom säker systemutveckling. Samarbetet är en del i Combitechs ambition att dela kunskaper och erfarenheter mellan branscher, verksamheter och medarbetare. Tillsammans kan vi lära av varandra och skapa motståndskraft och därmed tryggare samhällen, säger Jessica Öberg, vd för Combitech.

 Sigma Software har över 15 års erfarenhet av fruktbara samarbeten med svenska företag och myndigheter som teknikpartner. Det nya samarbetet med Combitech är ett exempel på stödet som svenska företag ger ukrainska ingenjörer och förstärker affärsförbindelserna i Ukraina. Vi vill också framföra vår uppriktiga tacksamhet till de fler än 40 kunder i Sverige som har fortsatt att arbeta med oss i många år. Det här samarbetet signalerar ett starkt budskap till andra svenska företag, främjar motståndskraft och stärker banden mellan våra länder, säger Valery Krasovsky, vd för Sigma Software Group. 

Komplexa system och säker systemintegration i centrum

Initialt kommer samarbetet att fokusera på ett kunskapsutbyte som stärker banden mellan verksamheterna och medarbetarna, där man hittar formerna för det svensk-ukrainska samarbetet. I fokus är ett strategiskt projekt, med teknologisk höjd, inom digital infrastruktur på det civila marina området. Syftet är att samarbetet ska växa över tid och skapa stora fördelar för både Sverige och Ukraina.

Om Combitech

Combitech accelererar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att kombinera vår solida erfarenhet och kunskap från försvars- och industrisektorn säkerställer vi att verksamheter, samhällen och vårt totalförsvar står stadiga inför framtidens utmaningar.

Vi är en nordisk tech-, konsult- och lösningspartner som utgörs av 2200 passionerade experter som tillsammans med våra kunder arbetar med att utmana teknikens gränser för att göra skillnad.

Om Sigma Software Group

Sigma Software Group, en prisbelönt och pålitlig IT-partner sedan 21 år tillbaka, har en bred kundbas med allt från nystartade företag till Fortune 500-företag. Med en personalstyrka på 2 100 personer vid 40 kontor i 19 länder är företaget känt för att utveckla lösningar som hjälper företag att skapa banbrytande produkter och samtidigt tillgodose deras unika behov.

Företaget fungerar som ett dynamiskt ekosystem av tekniska enheter och erbjuder 25 innovativa produkter som är redo att implementeras och 40+ mervärdestjänster inom bland annat mjukvaruutveckling, molnoptimering, integration av dataplattformar, cybersäkerhet och regelefterlevnad. Sedan 2015 har Sigma Software Group årligen erhållit erkännande på IAOP:s prestigefyllda World’s Top 100 Outsourcing-lista.

För ytterligare information kontakta: 

Ulrica Matsers,
Kommunikations- och marknadschef, Combitech AB
Tel: 0734-46 00 70, E-post: ulrica.matsers@combitech.com

Anastasiya Gavrysh,
Department Coordinator, Sigma Software LLC
Tfn: +380 (66) 307-25-71, E-post: anastasiya.gavrysh@sigma.software