Jessica Öberg, VD Combitech

Stark tillväxt och lönsamhet för Combitech första kvartalet 2023

Under årets första kvartal visar Combitech, nordisk lösnings- och konsultpartner inom tech, en stark och lönsam organisk tillväxt på över 20 procent. Under perioden har fler än 100 nya medarbetare välkomnats till företaget.

Combitechs uppdrag är att accelerera utvecklingen mot ett smart och motståndskraftigt samhälle. Under årets första kvartal har det säkerhetspolitiska läget varit i fullt fokus, vilket avspeglar sig i nordiska kunduppdrag inom försvar, försvarsindustri och riktade mot beredskapsmyndigheter.  

- Våra experter arbetar intensivt för att möta den osäkerhet som bland annat hotaktörer vill orsaka samhället. Vi övervakar och hanterar händelser hos våra kunder, med olika allvarsgrad, hela tiden. Intresset för att bidra till Sveriges totalförsvar är tydligt bland våra medarbetare, och vi är glada att se att vi också attraherar både seniora och juniora nya kollegor som vill vara med och bidra till ett motståndskraftigt samhälle, säger Jessica Öberg, VD Combitech. 

UNDER PERIODEN MÄRKS EN BETYDANDE ÖKNING AV OLIKA UPPDRAG: 

  • Hos befintliga kunder, som inom övervaknings- och radarområdet hos Saab, samt underhållsuppdrag för den finska Försvarsmakten.  
  • Uppdrag inom ramen för partnerskapet med BAE Systems Hägglunds för vidareutveckling av lösningar och produkter i projekt, samt en ny förstudie angående Framtidens slagfält och ett projekt med reparationsbandvagn för CATV 3N. 
  • Nytt ramavtal med Försvarsmakten rörande Arenakompetens. Ramavtalet omfattar tjänster med inriktning på strategisk, taktisk och operativ militär kompetens inom arenor såsom ledning, mark, sjö, luft, logistik, digitalisering och cybersäkerhet. 
  • Vunnet ramavtal med Trafikverket gällande EU-samverkan inom intelligenta transportsystem, där digitalisering är en bärande kraft. 
  • Beställning av komplett AWOS7 inklusive vädersensorer från regionala flygplatsen i Eggenfelden, Tyskland. 

NYCKELTAL FÖR JANUARI-MARS 2023

(jämförelsetal Q1 2022 inom parentes) 

Försäljningsintäkter : Omsättning MSEK 966 (795 MSEK) 
Resultat och marginal : Rörelseresultat, EBIT 111MSEK (81MSEK).

Rörelsemarginal: 11,5% (10,2%)  

Operativt kassaflöde: 138 MSEK (2MSEK) 

Antal medarbetare i slutet av första kvartalet: 2172  

För ytterligare information kontakta:  

Ulrica Matsers, kommunikations- och marknadschef, Combitech 
Tel: 0734-46 00 70, E-post: ulrica.matsers@combitech.com 

Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB  
Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com