Sjöfartsverket har fortsatt förtroende för Navelinks infrastruktur och informationsdelning

Sjöfartsverket har fortsatt förtroende för, och engagemang i, utvecklingen av konceptet Sea Traffic Management (STM), tjänster baserade på globala standarder och användningen av Navelink som plattform i ytterligare tre år.

- Sea Traffic Management, STM, implementeras på tre pelare: datastandarder, en standardiserad infrastruktur och tjänster. Sjöfartsverket har hjälpt till att etablera de standarder som behövs, vi tillhandahåller flera tjänster till fartyg som kommer till Sverige och seglar i Östersjön. Navelink är den operativa infrastrukturleverantören som kompletterar hela bilden, säger Ulf Siwe, Sjöfartsverket.

-Vi är mycket hedrade över Sjöfartsverkets fortsatta förtroende och engagemang säger Anders Wendel, Chef för Navelink, Combitech. Och vi välkomnar alla aktörer, privata och offentliga, att ansluta sig till det växande ekosystemet för informationsdelning, både som användare och som konsortiummedlemmar.

Navelink’s Maritime Connectivity Platform är ett steg i den digitala omvandlingen av den maritima sektorn och antalet användare ökar stadigt bland de 100 olika tjänsterna som erbjuds. Intresset för den här typen av lösningar ökar och många organisationer och företag inom den maritima sektorn vill digitalisera branschen. Combitech har till uppgift att vara den styrande organisationen för att leverera infrastrukturstjänsten.

Om Navelink

Navelink är ett icke-vinstdrivande industrikonsortium för Sea Traffic Management (STM) initierat av industriföretagen Kongsberg, Saab och Wärtsilä. Syftet med konsortiet är att nå en ny global standard som möjliggör skalbart maritimt informationsutbyte för den maritima sektorn, vilket förbättrar både effektivitet och säkerhet samtidigt som klimatavtrycket minskar.