Självkörande bilar förenklar logistik

Combitech leder projektet Born To Drive som ska skapa nya möjligheter för logistik av nytillverkade bilar. Här möts teknikområdet autonom körning och automatisering vilket skapar ett nytt tillväxtområde.

En bil flyttas upp till 30 gånger från tillverkningslinan till dess den når återförsäljaren. Idag får en förare för varje gång hoppa in i bilen och köra till nästa placering. I projektet Born To Drive utvecklas en lösning som både skall vägleda bilarna till rätt plats vid rätt tid, och övervaka området så att inga incidenter uppkommer. Målet är att demonstrera en tillämpning på ett fabriksområde sommaren 2017.

Transporter och mobilitet

Vehicle ICT Arena, Lindhomen Science Park, samordnar innovationsprojektet med ett antal nyckelspelare inom system och mjukvaruutveckling kopplat till fordonsindustrin. ViNNOVAs FFI-program är medfinansiär.

I det större perspektivet är projektresultatet med den automatiserade logistiklösningen ytterligare ett initiativ i den större förändring och utveckling vi står inför inom området transporter och mobilitet.

-Automatiserade transportlösningar som görs tillgänglig via ny teknik inom bland annat aktiv säkerhet och högre nivåers autonomi/robotik är fokuserade områden för Combitech. Initiativet Born To Drive stärker Combitech ytterligare i sin strävan att stödja kunder och partners i Västsverige, menar Jonas Lindholm, affärsutvecklare och segmentansvarig fordon på Combitech.

Sverige vill ta ledningen

Trenden är den samma världen över. Digitalisering och automatisering ger allt större avtryck på allt fler funktioner i samhället. Kraftigt automatiserad tillverkning är ingen nyhet, men nu ökar också graden av automationen snabbt i distributionsledet. Visionen med Born To Drive är att ta utvecklingen till ännu en nivå och praktisk tillämpning. Med hjälp av den teknikkunskap som redan finns idag blir Born To Drive en testarena för den nya kunskap som behövs om affärsstrukturer, legala aspekter och användarperspektiv.

Sverige har en ambition att ta ledningen i utvecklingen av automatiserade transportsystem.  Born To Drive kommer att bygga kunskap i en tidig och begränsad tillämpning vilket blir värdefulla lärdomar och erfarenhet in till övriga projekt inom området, inte minst till det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden.

Fakta Born To Drive

Inom Volvo Car Group deltar logistik som beställare och mottagare av resultat samt produktutveckling med kunnande inom självkörande fordon. Ingenjörsföretaget Combitech projektleder och tillsammans med Actia, Consat och Semcon görs systemering, utveckling samt utprovning av lösningen. Forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT studerar hur innovationssystemet med många aktörer utvecklas. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, ansvarar för utredningen av rättsfrågor i projektet tillsammans med Trafikverket.

Fakta Vehicle ICT Arena Lindholmen

Vehicle ICT Arena har som syfte att skapa förnyad leverantörstruktur i fordonsindustrin. Av detta skäl har Vehicle ICT Arena använts som plattform för samverkan mellan fordonstillverkare och ett antal potentiella nya mjukvarubaserade produktleverantörer (dagens tjänsteleverantörer).