Bildkälla: Sustainable Underground Mining

Samarbete för en koldioxidfri underjordsbrytning får stöd från Energimyndigheten

LKAB beviljas stöd från Energimyndigheten till initiativet Sustainable Underground Mining (SUM), som har som långsiktig vision att utveckla en koldioxidfri, digitaliserad och autonom underjordsbrytning på stora djup. Stödet uppgår till en summa av 207 miljoner kronor. Combitech är en av partnerna.

- Vi är stolta över att delta i ett så viktigt arbete och bidra med vår kompetens för att skapa framtidens gruva. Hållbarhet är på allas agenda och vi måste samarbeta för att lösa samhällets och industrins stora utmaningar. Nu fortsätter partnerskapet inom SUM framåt, det känns väldigt spännande, säger Hans Torin, vd på Combitech.

Energimyndigheten har beviljat stöd till projektet ”Testbädd för integrerat, effektivt och koldioxidfritt gruvbrytningssystem”. Projektet är en del av SUM som initierades av LKAB i juni 2018 tillsammans med fyra andra aktörer inom svensk industri - Volvokoncernen, ABB, Epiroc och Combitech. Sammantaget bedöms projektet bidra till att Sverige kan nå energi- och klimatmålen.

Projektmålet är att implementera en koldioxidfri och autonom gruvbrytning i en fysisk såväl som virtuell testgruva, för att sedan skala upp och införa brytningsmetoderna i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget.

Ett hållbarhets- och tekniksprång

Combitech har utformat och samordnat ansökan i nära samverkan med LKAB, partnerna inom SUM och flera andra aktörer, till exempel inom den akademiska världen. Arbetet från Combitechs sida har projektletts av Magnus Björk och Ingemar Johansson där mycket handlat om att få med alla perspektiv, beskriva visionen och det komplexa tekniksprång som krävs för att nå en fossilfri gruvbrytning och samtidigt öka effektiviteten i produktionen.

- Det här är ett projekt som kommer ha stor betydelse för Sveriges arbete att nå miljö- och klimatmålen, men också för att nyttja digitaliseringens möjligheter och knyta nya samarbeten. Idéhöjden har varit hög både inom SUM men också från andra aktörer, till exempel genom Combitechs samarbete med Linköpings universitet. Det ska bli spännande att nu dra igång projektet och se utvecklingen framåt, säger Magnus Björk och Ingemar Johansson på Combitech i en kommentar.

Läs LKAB:s pressmeddelande.
Läs om SUM-partnerskapet.