Ramavtal inom samverkan och ledning vid samhällsstörning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tecknar avtal med Combitech inom Konsulttjänst stöd till aktörer inom samverkan och ledning vid samhällsstörning.

MSB utvecklar sedan 2012 konceptet "Gemensamma grunder för samverkan och ledning" som är ett nationellt arbetssätt vid samhällsstörningar. I myndighetens nyligen avslutade upphandling blev Combitech rankade som nummer ett på tre av fyra ramavtalsområden. Avtalet gäller i 24 månader med option på 12+12 månader, det vill säga totalt max fyra år.

– Det är glädjande för oss att på nytt få förtroendet att stötta MSB inom detta viktiga område för svensk beredskap. Under ramavtalsperioden ser vi fram emot att få bidra i det spännande arbetet med att utveckla konceptet för att även fungera under krig samt att fånga upp erfarenheterna efter pandemin, säger Pernilla Rönn, chef för Cyber Security på Combitech.

Inom avtalet samarbetar Combitech med flera underleverantörer som kompletterar våra egna konsulter.