Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avslutade nyligen en ramavtalsupphandling inom krisberedskap och civilt försvar, där Combitech blev rankade som nummer ett.

Ramavtal inom krisberedskap och civilt försvar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tecknar avtal med Combitech för konsulttjänster inom krisberedskap och civilt försvar.

MSB stödjer aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Myndigheten avslutade nyligen en ramavtalsupphandling inom krisberedskap och civilt försvar, där Combitech blev rankade som nummer ett. 

 Det är glädjande för oss att på nytt få förtroendet att stötta MSB inom detta område. Med tanke på det säkerhetspolitiska omvärldsläget och Sveriges ansökan om medlemskap i Nato, i kombination med erfarenheterna från pandemihanteringen, känns det angeläget att vara med och bidra till utvecklingen av landets beredskap. Under ramavtalsperioden ser vi bland annat fram emot att få engagera oss i arbetet med att genomföra, den av regeringen, nyligen beslutade myndighetsreformen som innebär en indelning av Sverige i sex civilområden och tio beredskapssektorer, säger Jonas Raber, chef för Cyber Risk and Resiliens på Combitech.

Kort om avtalet

Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i sammanlagt ytterligare två år. Förbindelsen innebär att vara en resurs inom området samhällets funktionalitet i kris, höjd beredskap och krig. MSB bedömer behovet av konsulttjänster under avtalsperioden, utan extra beviljade medel, till 40 000 timmar medan takvolymen är 80 000 timmar.

Läs mer om MSB och deras roll i samhället (MSB:s webbplats). 

Läs mer om krisberedskap och civilt försvar (MSB:s webbplats).