Bilden är hämtad från Saab och är inte kopplad till det specifika ramavtalet.  Fotograf: Christoffer Lomfors

Ramavtal inom användbarhet och HFI

Försvarets Materielverk (FMV) har tecknat ett ramavtal med Combitech inom användbarhet och Human Factors Integration (HFI) för att anskaffa system, tjänster och materiel som är anpassade till människans behov. Arbetet är en viktig del i jämställdhetsarbetet och för att ge försvarsmaktspersonal bättre förutsättningar att lösa sina uppgifter.

Ramavtalet kommer att kunna nyttjas av både FMV och Försvarsmakten för expertstöd inom verksamhetsutveckling och produktion. FMV bedömer ett behov av totalt 40 000 timmar under avtalsperioden inklusive optionsperiod. Ramavtalsperiod är två år med möjlighet till option ytterligare två år. 

– Avtalet är ett bra komplement till de ramavtal vi har med FMV inom systemsäkerhet. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga. Området är extra intressant eftersom det kombinerar klassiska ingenjörsdiscipliner med beteendevetenskap och förståelse för hur Försvarsmakten behöver kunna nyttja sin materiel. Det är en viktig och hedrande uppgift, som visar på styrkan i den bredd av kompetens som finns inom Combitech, säger Christian Martinsson, chef för Combitechs Safety-enhet.

Combitech är rangordnad 1:a i båda områdena:
Tjänsteområde 1, Användbarhet & HFI Projektarbete
Tjänsteområde 2, Verksamhetsutveckling , Användbarhet & HFIan