Combitech har tillsammans med branschkollegor tilldelats ett ramavtal för Integrated Logistic Support-tjänster (ILS). Bildkälla: Combitech och Saab

Ramavtal för tjänster inom ILS

Combitech har tillsammans med branschkollegor från nio andra företag tilldelats ett ramavtal för Integrated Logistic Support-tjänster (ILS). Avtalet löper på till 2021-12-31 med option på förlängning ytterligare fem år. Det är tecknat av Försvarets materielverk (FMV) men kan användas av både FMV och Försvarsmakten.

- Vi är stolta över att fortsätta få möjligheten att leverera tjänster inom ILS-området och stötta uppbyggnaden av Försvarsmaktens förmåga. Det befäster också vår förmåga att leverera brett inom totalförsvarsområdet, säger Mikael Krusenberg, divisionschef Security Solutions på Combitech.

Integrated Logistic Support-tjänster (ILS) innebär i korthet drift och underhåll under hela produktens livscykel, kopplat mot driftsäkerhet, tillförlitlighet och underhållsmässighet.