Proyk digitaliserar byggbranschen tillsammans med Combitech

Combitech hjälper nystartade företaget Proyk att utveckla ett ekosystem för byggbranschen där uppkopplade surfplattor ersätter behovet av pappersritningar.

Idag trycks i princip alla byggritningar på papper, vilket gör dem svåra att hitta och besvärliga att bära med sig. Det krävs dessutom mycket administration när en ritning uppdateras under byggprojektets gång och då måste tryckas på nytt. Nystartade företaget Proyk utvecklar en lösning som digitaliserar hanteringen av byggnadsritningar där Combitech – som har konsulter specialiserade på uppkopplade lösningar – har anlitats för att ta fram ett nytt ekosystem för byggbranschen.

Bilder

- Trots att byggbranschen är Sveriges tredje största bransch går en stor del av omsättningen till spillo på grund av felbyggnationer och fel information. Lösningen som Combitech hjälper oss att utveckla kommer att leda till stora tids- och kostnadsbesparingar för användaren, men vi tror även att den kan leda till en effektivisering av hela branschen, säger Markus Leijonberg, VD på Proyk.

Utveckling av Combitech

Proyk, som startades av arkitekt- och designbyrån Yellon, har sett ett tydligt behov av att digitalisera hanteringen av byggnadsritningar. Proyk vände sig till Combitech som har erfarenhet av att utveckla denna typ av uppkopplade helhetslösningar, där enheterna utvecklas från grunden och kopplas upp mot en molnbaserad lösning.

- Målet är att göra ritningsunderlagen mobila och tillgängliga ute på bygget. Vi har utvecklat enheter som uppdateras trådlöst, vilket innebär att alla inblandade kan ta del av den senast reviderade versionen, säger David Skyborn, affärsutvecklingschef IoT på Combitech.

Smarta enheter

Enheterna laddas trådlöst vid uppkopplade laddningsstationer, där folk på bygget identifierar sig med sitt ID06 bygg-ID kort. Systemet minns då vad personen arbetade med sist och anpassar innehållet efter användaren. Systemet är konstruerat för att tåla byggarbetsplatsernas tuffa miljöförhållanden och läsplattorna är utrustade med e-ink (EPD) teknik vilket möjliggör en oslagbar betraktningsvinkel. Skärmen reflekterar omgivningens ljus, som ett vanligt papper, vilket innebär att man kan lysa på den med ficklampa och ändå få hög kontrast på skärmens bild.

Flera större, internationella byggaktörer står redan bakom projektet då de ser ett stort behov av den här typen av lösningar. Hösten 2016 beräknas lösningen kunna testas skarpt.

Extern kontakt

Markus Leijonberg, VD Yellon AB och Proyk AB.
Tel: 0704-220 423, e-post: markus.leijonberg@proyk.com