Paranoia - två konferensdagar med de främsta inom cybersäkerhet.

Nu stundar årets Cyber Security-konferens

Digitaliseringen påverkar oss alla och cybersäkerhet är en avgörande faktor. Det är tydligt att hackers delar med sig av sårbarheter och för att kunna möta det hotet måste verksamheter som utsätts samverka. Den 18-19 november arrangerar Watchcom och Combitech den nordiska cybersäkerhetskonferensen Paranoia i Oslo. Du är välkommen!

 Alla kan råka ut för en cyberattack och vi har ett gemensamt ansvar att försvara samhället mot de ökande hoten. Att förstå hur hotaktörer tänker, planerar och verkar är den första försvarslinjen. Det känns fint att vi nu är i en samhällssituation kring pandemin där vi kan samlas live igen under trygga former, säger Pernilla Rönn, chef för Cyber Security på Combitech. 

Samverkan är det underliggande budskapet när nordiska och internationella cybersäkerhetsexperter samlas för att tillsammans med personer, som på olika sätt arbetar med informationssäkerhet, nätverka och utbyta kunskap. Det går inte att bygga bort säkerhetsrisker helt men med en medvetenhet kommer man långt. För att nå dit behövs en dialog kring hur verksamheter, människor och samhällen kan digitalisera säkert, samtidigt som man hittar hållbara lösningar och ökar effektiviteten i offentlig och privat sektor.  

Nationella och internationella cybersäkerhetsexperter 

Bland de många talarna på Paranoia finns bland annat Mikko Hypponen (award-winning cybersäkerhetsexpert), Vandana Verma (cybersäkerhetsexpert med fokus på DevSecOps) och Craig Harber (med lång erfarenhet från bland annat National Security Agency - NSA).

Ett tryggare samhälle 

Paranoia är ett av Watchcoms och Combitechs bidrag till ett tryggare samhälle. Vill du veta mer kontakta Pernilla Rönn (se kontaktkort bredvid artikeln)​.​ 

Watchcom och Combitech förespråkar att prata om cybersäkerhetsfrågor - att se möjligheter och svårigheter från så många perspektiv som möjligt i planeringen och hanteringen av den dagliga verksamheten. 

Watchcom är ett dotterbolag till Combitech, de har verksamhet i Norge.