Norrvatten och Käppalaförbundet tecknar ramavtal med Combitech

I en nyligen genomförd upphandling av Kommunalförbundet Norrvatten och Käppalaförbundet blev Combitech ensam leverantör för konsulttjänster inom beredskap, säkerhet och cybersäkerhet.

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att de garanterar hälsosamt dricksvatten och därmed möjliggör regionens utveckling. 

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, som också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp.

– Det är glädjande för oss att få välkomna Norrvatten och Käppalaförbundet som uppdragsgivare och stötta dem i deras samhällsviktiga uppdrag. Under ramavtalsperioden ser vi bland annat fram emot att få engagera oss i arbetet med krisberedskap, säkerhetsskydd och cybersäkerhet, säger Jonas Raber, chef för Cyber Risk and Resiliens på Combitech.

Ramavtalet är åttaårigt.