Combitech medverkar under Almedalsveckan 2023.

Combitech lyfter näringslivets roll i totalförsvaret i Almedalen

Den breda hotbilden mot vårt land har ökat och osäkerheten är stor. Vi på Combitech kommer vara på plats under Almedalsveckan den 27 juni till 1 juli  för att lyfta och diskutera hur vi bygger ett motståndskraftigt och tryggt samhälle. Tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) arrangerar vi också ett seminarium den 28 juni, där vi fokuserar på företagens förutsättningar i totalförsvaret.

I en tid då omställning, beredskap och samverkan är avgörande behövs en bred dialog mellan offentlig sektor, näringsliv och andra samhällsaktörer för att hitta nya vägar framåt. Inom det svenska näringslivet är vi väl medvetna om det. Combitech har i år släppt en Totalförsvarsrapport (utförd av Demoskop) som ger insikter om näringslivets syn på totalförsvaret. I rapporten framkommer bland annat att 77 procent upplever en otydlighet kring regeringens och myndigheternas riktlinjer. 

Läs ett kort sammandrag av rapporten här.

Seminarium: Företagen behövs i totalförsvaret

Tid: Onsdagen den 28 juni kl. 8.00-8.45. Från kl. 7.30 visas Totalförsvarsspelet, som är ett verktyg för att skapa gemensam syn och samverkan kring olika samhällssituationer. 

Plats: Klinttorget 4, Visby

Frågan om Sveriges beredskap har tagit sig upp på agendan som en av våra viktigaste och mest aktuella frågor. Samhället står inför utmaningen att bygga upp en totalförsvarsförmåga som är i paritet med nya behov. I detta nya läge har Sveriges företag en avgörande roll. Välkommen på vårt seminarium, där vi diskuterar frågorna med andra i näringslivet. 

Medverkande personer och verksamheter: Jessica Öberg, vd Combitech, Ulrika Dahlin, Projektledare Beredskap, Svensk Dagligvaruhandel, Karl-Erik Svedin, Senior Security Advisor and Head of Business Continuity Management, Tele2, samt Anders Lindberg, Presschef, LKAB samt Mikael Krusenberg, chef Security Solutions, Combitech, Kajsa Helmbring, sakkunning civilt försvar, Combitech.

Seminariet genomförs i samarbete med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Här finns mer information om seminariet. 

På plats i Almedalen från Combitech är följande medarbetare:

  • Jessica Öberg, vd
  • Mikael Krusenberg, chef Security Solutions
  • Johan Gunnarsson, CTO
  • Olle Ytterberg, sakkunnig totalförsvar
  • Kajsa Helmbring, sakkunnig totalförsvar, civilt försvar
  • Anna Sigurdsson Schedin, kommunikationsstrateg

Här finns mer information om Combitechs engagemang under Almedalsveckan och olika programpunkter.