Kurskatalog 2016/2017 ute nu

Combitechs kurskatalog årgång 2016/2017 har precis kommit från tryckeriet. Årets katalog innehåller inte färre än 77 kurser, som speglar Combitechs kompetensbredd.

Kompetensutveckling är centralt för Combitech. Genom åren har vi samlat på oss mängder av erfarenheter från att driva stora projekt och utveckla komplexa produkter på konkurrensutsatta och innovationsdrivna marknader. Vi delar generöst med oss av vår kunskap till våra kunder genom ett brett utbildningsutbud.

Combitech erbjuder hela utbildningskoncept för företag, samt enskilda insatser, övningar, kurser och coaching, för de som behöver bättra på kunskaperna inom ett specifikt område.

- I år innehåller katalogen inte färre än 77 olika kurser, som är tillgängliga både för våra kunder och för våra medarbetare. Vi har ett flexibelt upplägg och kan erbjuda allt ifrån enskilda, schemalagda kurser till skräddarsydda kurser på plats i kundens lokaler,  beroende på vilket behov den enskilda medarbetaren och/eller företaget har, säger Jonas Eklund, som är en av cheferna för Combitechs utbildningsverksamhet. 

Egna konsulter är kursledare

-  Vi har valt att låta våra egna konsulter vara våra utbildare, då de dagligen arbetar med de aktuella frågeställningarna i uppdrag hos våra kunder. För vi menar att utbildning blir bättre om den baseras på aktuella erfarenheter från verkligheten, säger Susan Bergman, också hon chef för Combitechs utbildningsverksamhet.

Precis som förra året innehåller katalogen korta kursbeskrivningar och hänvisar intresserade till utbildningssidorna på Combitechs svenska webbplats. Där kan man läsa mer om kurserna och anmäla sig.  

Har du några frågor kring kurserna kontakta gärna kurssamordnare Helena Kagerup.  

Du hittar kurskatalogen digitalt och vårt kursutbud på combitech.se/utbildning.