Pernilla Rönn ser fram emot spännande aktiviteter under oktober. Kom med du också!

Europeiska säkerhetsmånaden är här

I oktober får informationssäkerhetsområdet extra mycket uppmärksamhet, då European Cyber Security Month genomförs. Combitech är engagerade, både med seminarium, föredrag och aktiviteter. Tillsammans bygger vi motståndskraft!

I år firar det årliga initiativet och kampanjen Europeiska cybersäkerhetsmånaden hela tio år. Det är den Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) med kommissionen och medlemsstaterna som tillsammans driver #CyberSecMonth. Syftet är att öka kunskapen om informationssäkerhet bland medborgare och verksamheter genom att informera och utbyta tips.

 Vi vill vara med och uppmuntra till en grundläggande säkerhetsförståelse, medvetenhet och intresse. Det är betydelsefullt för en god säkerhetskultur och det gör skillnad i samhället, säger Pernilla Rönn, chef för Cyber Security på Combitech. 

Ett spännande program med aktiviteter


Säkerhetskedjan. Det viktigaste för motståndskraft i en verksamhet

Ett webbsent seminarium den 14 oktober kl.10-10.45, i samarbete med Saab och Digitalidag.

Vi kommer ge dig, som arbetar i stora och medelstora verksamheter, konkreta exempel på hur du kan stärka ditt säkerhetsskydd och få mer kunskap inom området. Samtalet leds av Daniel Fäldt, Cheif Digital Officer, Saab, och Pernilla Rönn, Head of division Cyber Security, Combitech. I studion finns intressanta gäster.

Information om seminariet och länkar till samarbetspartners.

Öppen föreläsning om cybersäkerhet

En webbsänd föreläsning den 14 oktober kl. 13.00-14.00, i samarbete med Cybersecurity Academy, Unga forskare och Digitalidag.

Lyssna in när experter, som dagligen jobbar med IT- och säkerhetsfrågor, håller en online-föreläsning med information och praktiska tips. Johan Thulin, cybersäkerhetsexpert på Combitech, är en av föreläsarna. Aktiviteten vänder sig främst till unga, skolungdomar eller lärare men är även öppen för andra. 

Information om föreläsningen. Anmälan hittar du här.

Cybersäkerhet inom den finansiella sektorn 

Konferens, den 19 oktober kl. 8.20-18.00, Bryggarsalen i Stockholm.

Aktörer inom den finansiella sektorn samlas för att diskutera framtida utmaningar och risker inom informationssäkerhetsområdet. Emil Nordström, Head of Incident Response and Threat Intelligence på Combitech, är en av föredragshållarna och pratar om Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (TIBER), vilket är ett bindande ramverk som Europeiska centralbanken har tagit fram för att skapa resiliens inom finansbranschen. Arrangemanget genomförs av Insight Events Sweden.

Information om evenemanget. Läs om konferensen och anmäl dig.

Anton Lif föreläser på Security Day

Konferens, den 26 oktober kl. 8.00-16.50, Bryggarsalen i Stockholm.

Anton Lif, krisberedskapsexpert på Combitech, pratar om desinformation och påverkansoperationer, som en av föredragshållarna under Computer Sweden - Security Day. Informationspåverkan och påverkansoperationer är en typ av säkerhetshot. Under föreläsningspasset berättar Anton om händelser, trender och svårigheter inom området. Du får också tips på hur ni, i er verksamhet, kan utveckla förmåga att proaktivt och reaktivt hantera dessa hot. Arrangör är Computer Sweden.

Du kan läsa om konferensen och anmäla dig här. 

Pernilla Rönn föreläser på IT-forum 

Konferens, den 26 oktober kl. 7.30-12.30, Sandbacka Science Park eller digitalt.

Sandbacka Science Park i samarbete med Företagarveckan Gävle-Sandviken arrangerar ett seminarium om informationssäkerhet. I fokus står dialoger kring hur sårbara verksamheter är för hot, främsta digitala, och varför det är viktigt att ha ett aktivt säkerhetsarbete. Pernilla Rönn, Head of division Cyber Security, Combitech, delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Läs mer om arrangemanget och anmäl dig. 

Programpunkter för inbjudna

Combitech deltar också i samtal och föredrag som arrangeras inom informationssäkerhetsområdet under månaden men som inte är upptagna i  programmet, utan genomförs i slutna sammanhang för inbjudna.

Mer om European Cyber Security Month

Europeiska cybersäkerhetsmånaden

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)

Temat ”Tänk säkert” som genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen.