Jessica Öberg, vd för Combitech, berättar att hon blickar framåt efter ett starkt 2021. Inför 2022 vill företaget rekrytera in fler medarbetare och fortsätta utvecklas.

Ett starkt år för Combitech

Den nordiska lösnings- och konsultpartnern Combitech släpper idag sin helårsrapport för 2021. Combitech rapporterar ett år med ökad försäljning och god utveckling i flera marknadssegment. Under året tecknade företaget bland annat ett långsiktigt samarbetsavtal med BAE Systems Hägglunds inom digital transformation, modellbaserad utveckling och autonomi. Uppdragen inom svensk industri och offentlig sektor fortsatte växa, likaså arbetet för att stödja verksamheter för ett hållbart och säkert samhälle.

– Vi har haft ett bra år på väldigt många sätt. Flera av våra affärer inom exempelvis försvar, telekom och stora delar av den offentliga sidan har utvecklats och haft en begränsad påverkan av Covid-19. Området totalförsvar, som omfattar såväl det civila som det militära försvaret, var och är fortsatt aktuell. Likaså efterfrågan på tjänster inom cybersäkerhet och digital transformation. Det är en styrka för oss att ha en stor bredd i kunder, uppdrag och tjänster. Men jag vill också ge en stor eloge till våra medarbetare för en stark laginsats och anpassningsförmåga i en pandemi, säger Jessica Öberg, vd, Combitech.

Samtidigt har Combitech engagerat sig i viktiga teknikområden som exempelvis inom artificiell intelligens (AI), vilket är betydelsefullt för både industri och offentlig sektor. Tillsammans med Skogsstyrelsen har företaget utvecklat en AI-lösning för att upptäcka skadeangrepp på skog tidigt. Vidare fortsatte arbetet inom ramen för den nationella stiftelsen Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program (WASP) och forskningsarenan Public Safety (WARA-PS). Där Combitech är med som en aktör och forskar kring framtidens autonoma räddningssystem. Under året blev företaget också partner till AI Sweden för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Satsning på medarbetare och rekrytering

I slutet av 2021 släppte Universum resultaten från sin årliga undersökning "Sveriges bästa arbetsgivare" där anställda betygsätter sin arbetsgivare. Den visar att Combitech fortsätter vara i topp 30 bland Sveriges bästa arbetsgivare. En placering som ger extra kraft i det viktiga arbetet med att behålla och kompetensutveckla medarbetare men också att rekrytera.

– På Combitech är det vi medarbetare och vår gemensamma kompetens som är kärnan i verksamheten, så den här undersökningen och placeringen betyder mycket. Under 2021 investerade vi än mer i vår företagskultur med målet att det ska genomsyra vårt ledar- och medarbetarskap. Under 2022 vill vi fortsätta växa. Jag ser ett stort behov av att arbeta vidare med medarbetarperspektivet och att rekrytera, säger Jessica Öberg.

Viktiga händelser under 2021

  • I mars 2021 presenterades en omorganisation inom Saab som för Combitech innebar en mer oberoende roll inom koncernen. Jessica Öberg, dåvarande styrelseordförande i Combitech och chef för affärsområde IPS inom Saab, tog den 1 juli över som vd för Combitech. I samband med omorganisationen välkomnades också medarbetare från Saab till Combitech, vilket stärkte erbjudandet inom säker och robust kommunikation.
  • Combitech tecknade ett samarbetsavtal med BAE Systems Hägglunds. Avtalet, som är på 10 år, innebär att företaget blir exklusiv partner inom bland annat digital transformation, modellbaserad utveckling och autonomi. Vidare ges medarbetare vid BAE Systems Hägglunds möjlighet att arbeta i uppdrag hos Combitech för att kompetensutveckla sig.
  • Under året har åtagandena inom totalförsvaret, både det civila och det militära försvaret, ökat. Combitech stödjer sedan tidigare ett antal större myndigheter. Även nya kunder och uppdrag inom cybersäkerhet har tillkommit.
  • Combitech har tilldelats medel från Microsofts globala initiativ ”AI for Earth” som stöd till arbetet med Skogsstyrelsen. Syftet är att vidareutveckla en AI-lösning för att upptäcka skadeangrepp tidigt och göra tekniken tillgänglig för andra verksamheter.
  • Combitech har tecknat ramavtal med Avinor Air Navigation Services, som ansvarar för flertalet norska flygplatser, gällande användning av Combitechs lösning AWOS för automatisk väderobservation. Flertalet svenska flygplatser använder AWOS.
  • Cybersäkerhetsexperter från företaget har säkerhetsgranskat ECPAT Hotline, en onlinetjänst för att anonymt anmäla övergrepp eller exploatering av barn och unga på eller utanför nätet. Uppdraget är en del av arbetet för att stödja ECPAT Sveriges verksamhet.
  • Under året gick Combitech med som partner till AI Sweden.
  • Combitech fortsätter vara i topp 30 i Universums årliga undersökning "Sveriges bästa arbetsgivare" och rankas på plats 21 av cirka 100 stora verksamheter.

Nyckeltal 2021

Orderläge

Orderingången nådde 3 472 MSEK, vilket är en ökning med 1,5 procent jämfört med föregående år (3 419 MSEK). Orderingången är en kombination av små och medelstora uppdrag, ofta kopplade till ramavtal och större beställningar som löper över flera år.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 3 295 MSEK, en ökning med 8,4 procent jämfört med 2020 (3 038 MSEK).

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7,7 procent och uppgick till 294 MSEK (273 MSEK). Rörelsemarginalen var 8,9 procent, vilket är i linje med föregående år 2020 (9,0 procent). Resultatet visar på en fortsatt bra beläggning och god lönsamhet.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet uppgick till 465 MSEK (567 MSEK). Kassaflödet är fortsatt starkt och förklaras främst av erhållna förskott från kunder.

Antal medarbetare

Antalet medarbetare var vid årets slut 2045.

 

För ytterligare information:

Ulrika Matsers, Kommunikations- och marknadschef, Combitech 

Tel: 0734-46 00 70

Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB 

Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com