Forskning kring noggrann positionering.

DINPAS-konsortiet möjliggör system för autonoma fordon och farkoster genom positionering

DINPAS är ett forskningsprojekt där ett 10-tal verksamheter ska undersöka hur drönare, fordon, maskiner och så vidare kan interagera och navigera autonomt i samma miljö med hjälp av noggrann position. Problemställningen är högaktuell i utvecklingen av effektiva transportflöden av varor, material och personer. Combitech är en av de medverkande aktörerna.

Autonoma fordon, farkoster och andra system förlitar sig idag på sensorer för att noggrant kunna positionera sig i sina användarmiljöer. Framtida applikationer kommer att använda sig av tekniken för att dela sensordata med andra system och infrastruktur. Vidare kommer noggrann position spela en viktig roll för utvärdering och testning av autonoma system samt vid insamling av träningsdata för utveckling av AI- och maskininlärningsalgoritmer. 

I DINPAS-projektet används det globala satellitnavigeringssystem (GNSS), som erbjuder en nyckelteknologi för absolut positionering och som uppfyller industrins krav på kostnad, noggrannhet och tillgänglighet. Med hjälp av ett öppet och standardiserat dataformat medges en effektiv distribution via mobilnätet och som definierats av samarbetsorganisationen 3GPP (Third Generation Partnership Program), som driver standardisering inom telekommunikation.

Flygplatser och andra miljöer är intressanta

En bransch och miljö som projektet kommer undersöka specifikt är autonoma flygplatser där det finns ett behov av att optimera och skapa sömlösa flöden av passagerare, gods och data samt mycket säkra och robusta system för att möjliggöra trygga resor. 

– Att vara med och utveckla en lösning för noggrann positionering är en viktig fråga. Det är något som vi ser att flera kunder, samarbetspartners och samhället har ett stort värde av. Projektet handlar om att standardisera tekniken bakom, att sammanföra hårdvara och mjukvara. Jag ser att fler branscher har intresse av detta utöver flygindustrin. Exempelvis lantbruket och hamnar, säger Per Åkesson, affärsområdeschef för Autonomy Solutions and Private Networks på Combitech.

Bakom DINPAS finns ett branschövergripande samarbete mellan forskningsinstitut, telekomindustri, telekomoperatör, teknikföretag och samhällsverksamheter, som verkar på en internationell arena. 

Om DINPAS

DINPAS (Digital Infrastruktur för Noggrann Positionering för Autonoma System) är finansierat av Vinnovas program Avancerad och Innovativ Digital Infrastruktur. Projektet syftar till att möta kraven på noggrann och tillförlitlig positionering inom fokusområdet autonom flygplats, med skalbarhet för ett stort antal mobila enheter, för att gynna nästa generations industriella digitala lösningar. Den totala budgeten är på 15,4 MSEK och projektet pågår från den 1 oktober 2021 fram till den 30 september 2023. 

Deltagande aktörer är: RISE Research Institutes of Sweden (projektkoordinator), AstaZero, Ericsson, Telia, Combitech, IBG, Katla Aero, u-blox och Lantmäteriet.

För mer information

Läs pressmeddelandet från Rise Research Instituts of Sweden:
Svensk version
Engelsk version

Information på Vinnovas webbplats om projektet:
Vinnova, projektdatabas, DINPAS