Digitalt verktyg minskar tjänsteresors klimatpåverkan

It- och teknikkonsultbolaget Combitech har utvecklat ett statistikverktyg för att samla, presentera och analysera sina medarbetares klimatavtryck när de reser i tjänsten.

Varje månad genererar verktyget en överskådlig och lättillgänglig rapport som visar samtliga 1 800 medarbetares resmönster – och analyserar hur stor klimatpåverkan det genererar. Tack vare verktyget har Combitech minskat medarbetarnas klimatpåverkan med nio procent per anställd under det senaste året (jämfört med 2016, som används som jämförelseår för företagets miljömål).

Det var i samband med att Combitech förra året antog det konkreta miljömålet om att halvera sina utsläpp till år 2022, som det nya analysverktyget togs fram av en intern arbetsgrupp bestående av utvecklare inom området Business Intelligence. Utgångspunkten var att drygt 90 procent av medarbetarnas klimatpåverkan kom från tjänsteresor, framför allt inom Sverige.

- Vi insåg att vi måste arbete mer aktivt med vårt resande. Därför ställde vi oss frågan hur vi kunde öka den interna förståelsen för vårt resande och hur vi kunde samla in och analysera data på en djupare nivå. Vårt minskade klimatavtryck beror definitivt på en ökad medvetenhet som rapporterna har bidragit till, säger Patrik Johansson, miljöchef på Combitech.

SJs Miljödiplom

Combitechs miljömål är ambitiöst. Genom att löpande beräkna och visualisera organisationens klimatavtryck blir arbetet tydligt och ger mätbara resultat. Detta är en av anledningarna till att IT-konsulten är ett av tre företag som tilldelats SJs miljödiplom i år.

- Vi har ställt om tjänsteresandet till tåg och gärna samåkning i bilar ur vår elbilspool, parallellt med att vi varje månad skickar ut detaljerade rapporter om våra resors klimatavtryck till alla drygt 100 chefer. Nu kan vi konstatera att vårt miljöarbete har gjort skillnad, säger Hans Torin, vd på Combitech. 

Förutom att vara en av de drivande aktörerna i arbetet med att ta fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045, går Combitech i bräschen för andra branschers aktiva miljöarbete. 

- Vi har börjat få förfrågningar från exempelvis energibolag och resebolag som också vill börja mäta klimatavtrycken i sitt resande och ser en potential i att tillsammans skapa ekosystem för den här typen av data för fler att dra fördel av, avslutar Patrik Johansson.

För mer information, kontakta gärna Patrik Johansson:

Tel 0734-182119

Epost Patrik.pj.johansson@combitech.se

https://combitech.se/om-oss/hallbarhet/