Combitechs vd Jessica Öberg tar plats i SOFFs styrelse

I dag genomförde Säkerhets- och försvarsföretagen sin föreningsstämma i Stockholm. Under stämman valdes Combitechs vd Jessica Öberg till ny styrelseledamot.

Den ökade geopolitiska osäkerheten under 2022 har inneburit stora förändringar för branschen, och har satt frågan om totalförsvar, både militärt och civilt, i centrum. Stämman, som samlade över hundra företag, var framåtblickande och gästades av bland annat Sveriges Natoförhandlare Oscar Stenström, tidigare statsminister Carl Bildt samt USA:s ambassadör Erik Ramanathan.  

När stämman valde ny styrelse att representera företag i Sverige inom försvar, cyberförsvar och samhällssäkerhet så förstärktes branschföreningen med flera nya ledamöter. Lena Gillström, vd BAE Systems Bofors omvaldes som Styrelseordförande och Jessica Öberg, vd Combitech, valdes tillsammans med ytterligare sex personer från säkerhets- och försvarsbranschen in i styrelsen. 

Med sin gedigna branscherfarenhet kommer Jessica addera viktig kompetens och erfarenhet från arbete med kunder inom både civilt- och militärt försvar till föreningen och till styrelsens arbete, säger Robert Limmergård, Generalsekreterare SOFF. 

Vi måste nu gemensamt accelerera arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar och krisberedskap för att möta morgondagens utmaningar. För detta krävs samverkan, och tillsammans genom SOFF kan vi öka medvetenheten om frågorna och vad som behöver göras. Det här viktiga arbetet ser jag fram emot att bidra till, säger Jessica Öberg, vd Combitech.