Norska flygplatser använder lösningen AWOS.

Combitechs vädersystem på norska flygplatser

Avinor Air Navigation Services, som ansvarar för flertalet norska flygplatser, har tecknat ett ramavtal med Combitech för användning av lösningen AWOS.

Systemet AWOS används för automatisk väderobservation. Avtalet med Avinor Air Navigation Services innefattar mjukvarulicens, utbildning och serviceförvaltning under en fyraårsperiod med möjlighet till förlängning. Ta del av mer information kring nyheten på Combitechs engelska webbplats (combitech.com).

Är du nyfiken på Combitechs tjänster och lösningar inom flygplats och väder? Då hittar du mer information här

För mer information:

Per Råhnängen
Head of ATM Services, Combitech 
Telefon: +46 734 189 880, E-mail: per.rahnangen(at)combitech.se

Åsa Scherling,
Head of Communication and Marketing, Combitech
Telefon: +46 734 184 143, e-mail: asa.scherling(at)combitech.se

Bild till nyheten: Combitech