Combitechs kvartalsrapport januari-mars 2018

Teknikkonsultföretaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin kvartalsrapport för januari-mars 2018. Combitech redovisar ett fortsatt starkt resultat.

‒ Vi har ännu ett starkt kvartal bakom oss, och får åter bekräftat att vår unika kombination av digitalisering och cybersäkerhet ligger helt i linje med marknadens behov. Med den positiva utvecklingen ser vi ett fortsatt behov av att rekrytera ingenjörer på alla våra orter. För närvarande har vi ca 40 lediga tjänster, säger Combitechs vd Hans Torin.

Nyckeltal, januari-mars 2018

Orderläge
Orderingången första kvartalet var 536 MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med första kvartalet 2017 (527 MSEK).

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna uppgick till 623 MSEK, en ökning med 3 procent jämfört med samma period 2017 (607 MSEK).

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) var 57 MSEK, en minskning med 22 procent jämfört med samma period 2017 (73 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent, jämfört med 12,0 procent 2017. Minskningen beror framför allt på att påskhelgen i år delvis inträffar under första kvartalet, vilket innebär ett större ledighetsuttag i första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet var 69 MSEK, jämfört med 68 MSEK första kvartalet 2017.

Antal medarbetare
Antalet medarbetare uppgår nu till 1881, vilket är detsamma som vid årets början.

För ytterligare information 

Åsa Scherling, Kommunikationschef, Combitech
Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.se
Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com 

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med närmare 1 900 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på Digitalisering och Cyber Security. Företaget är ett självständigt bolag inom Försvars- och säkerhetskoncernen Saab.